Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego

Zespół działa od lutego 1998 roku na podstawie umowy z partnerami społecznymi; jego powstanie poprzedzone było akcjami strajkowymi w sektorze. Do marca 2002 roku nosił nazwę Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Przemysłu Obronnego i Lotniczego.

Do końca 2012 roku odbyły się 73 posiedzenia Zespołu. 

Skład

Stronę rządową w Zespole reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza/podsekretarza stanu, wskazani przez Ministrów: Rozwojui, Obrony Narodowej,  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Finansów, Skarbu Państwa.

Ze strony związkowej uczestniczą w nim  przedstawiciele: Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i  Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” oraz po jednym przedstawicielu: NSZZ „Solidarność 80” i Związku Zawodowego Inżynierów i Techników skonfederowanych w Forum Związków Zawodowych.

Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów sektora obronnego.

Wyniki prac

Zespół Trójstronny wypracował:

  • aneks do „Programu Restrukturyzacji Przemysłu Obronnego i Wsparcia w Zakresie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP” (Restrukturyzacja Zatrudnienia).
  • Przyczynił się do wypracowania przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki dokumentów:
  • „Strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002-2005”
  • „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”

W pracach Zespołu najważniejszym był monitoring realizacji, „Strategii Przekształceń Strukturalnych Przemysłowego Potencjału Obronnego w latach 2002-2005”, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, która zastąpiła zaakceptowany przez Radę Ministrów w lutym 1999 roku „Program restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego”. Pod koniec   2005 roku Strony Zespołu uznały, że istnieje konieczność weryfikacji Strategii 2002-2005  i opracowanie nowego dokumentu.

Konsultacje w sprawie treści „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012” były tematem wiodącym na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego w latach 2006-2007. Ostatecznie Strona Społeczna zaaprobowała projekt dokumentu, którego ostateczny tekst był wynikiem prac zespołu redakcyjnego, powołanego decyzją Zespołu Trójstronnego w dniu 2 lipca 2007 r. „Strategia konsolidacji       i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012” przyjęta została przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2007 r.

Strategia określiła dalsze działania, dzięki którym powstaną warunki umożliwiające realizację przez podmioty stawianych przed nimi zadań wynikających ze „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP w warunkach członkostwa Polski w UE”.

Na posiedzeniu w styczniu 2009 r. partnerzy społeczni uznali, że realizacja Strategii może być jednak zagrożona w związku ze spowolnieniem polskiej gospodarki, będącej wynikiem kryzysu ogólnoświatowego i cięciom środków budżetowych m.in. dla MON. Przygotowywany rządowy pakiet antykryzysowy może temu przeciwdziałać.

Do osiągnięć Zespołu Trójstronnego w 2012 roku należy zaliczyć:

Czynny udział strony społecznej na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego w pracach nad założeniami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi implementującej dyrektywę obronna 2009/81 do polskiego porządku prawnego, a także w pracach Zespołu roboczego ds. Programu wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2013-2020 nad przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentu, która do końca 2012 roku niestety nie została przyjęta..

Podstawową płaszczyznę dialogu z Partnerami Społecznymi reprezentującymi związki zawodowe działające w przemyśle obronnym oraz Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego (ZPPPOiL) – zgodnie z długą już praktyką – stanowiły  posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego. Ponadto, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Stronę Społeczną, ministrowie Gospodarki, Skarbu Państwa i Obrony Narodowej  organizowali, w formule dwu lub wielostronnej, spotkania konsultacyjne
z przedstawicielami związków zawodowych oraz ZPPPOiL, poświęcone przedyskutowaniu konkretnych problemów, z którymi borykają się podmioty przemysłu obronnego oraz proponowanych w tym zakresie działań.

Strona rządowa w dialogu prowadzonym na forum Zespołu wypełnia zadania związane z konsultacją z partnerami społecznymi opracowanych przez rząd projektów programów restrukturyzacji i aktów prawnych.

 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
  Tadeusz Kosciński, Podsekretarz Stanu                                                                    - Współprzewodniczący Ministerstwo Rozwoju

22 273 85 25              

 

Tomasz Ptaszyński, Przewodniczący  - Współprzewodniczący

Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego

52 361 78 46

Stanisław Głowacki, Przewodniczący - Współprzewodniczący

NSZZ "Solidarność"   Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego

41 253 60 50

Jerzy Szpecht, Przewodniczący - Współprzewodniczący Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego 41 253 45 53
Barbara Piętakiewicz-Schultz - Sekretarz Zespołu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

022 661 06 06        

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Radosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju

Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Mikołaj Wild Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Skarbu Państwa

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Mieczysław Majewski

Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego

Cezary Szczepański

Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego

Wiesław Janusz Lewandowski

NSZZ "Solidarność" Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego

Henryk Szostak

NSZZ "Solidarność" Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego

Roman Jakim

NSZZ "Solidarność" Sekcja Krajowa Przemysłu Lotniczego

Marian Kokoszka

NSZZ "Solidarność" Sekcja Krajowa Przemysłu Lotniczego

Roman Kyzioł Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego
Andrzej Sypek Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego
Jan Chorzępa Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego
Tadeusz Stefaniak Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego
Janusz Hyjek Forum Związków Zawodowych NSZZ Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Andrzej Grabarczyk

Forum Związków Zawodowych NSZZ "Solidarność 80"

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1.Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego

Nie zrzeszony

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

1.Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność"

NSZZ "Solidarność"

2.Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

OPZZ

3. Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność 80"

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Forum Związków Zawodowych

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-29 15:00:57 Ewa Piotrowska dodanie pliku [Regulamin z dn. 11.07.2016 r..pdf]
2 2017-03-29 15:00:56 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin 28.05.2008.doc]
3 2017-03-29 15:00:56 Ewa Piotrowska modyfikacja
4 2017-03-29 14:52:26 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2017-03-02 08:01:53 n.krasuska modyfikacja
6 2016-11-04 11:04:45 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2016-07-15 14:39:18 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2016-04-12 14:01:33 n.krasuska modyfikacja
9 2016-03-10 09:56:32 n.krasuska modyfikacja
10 2016-01-21 11:23:39 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2016-01-15 15:52:37 n.krasuska modyfikacja
12 2016-01-15 14:43:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2016-01-15 09:34:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
14 2015-04-29 08:36:29 wioletta ziegler modyfikacja
15 2014-03-03 14:20:59 a.magrzyk modyfikacja
16 2014-03-03 14:20:33 a.magrzyk modyfikacja
17 2014-01-10 14:38:43 a.magrzyk modyfikacja
18 2013-12-03 13:06:42 a.magrzyk modyfikacja
19 2013-09-10 14:15:28 wioletta ziegler modyfikacja
20 2013-09-10 09:36:57 wioletta ziegler modyfikacja
21 2013-09-10 09:36:27 wioletta ziegler modyfikacja
22 2013-07-08 10:33:32 a.magrzyk modyfikacja
23 2013-07-08 10:22:16 a.magrzyk modyfikacja
24 2013-06-26 12:09:13 wioletta ziegler modyfikacja
25 2013-03-12 14:13:14 wioletta ziegler modyfikacja
26 2013-03-12 14:11:36 wioletta ziegler modyfikacja
27 2013-03-12 11:34:13 wioletta ziegler modyfikacja
28 2013-03-12 11:33:32 wioletta ziegler modyfikacja
29 2013-03-07 14:29:55 wioletta ziegler modyfikacja
30 2013-03-07 09:53:25 wioletta ziegler modyfikacja
31 2013-03-07 09:07:15 wioletta ziegler modyfikacja
32 2013-03-07 09:06:48 wioletta ziegler modyfikacja
33 2013-03-07 09:04:07 wioletta ziegler modyfikacja
34 2013-03-07 09:03:37 wioletta ziegler modyfikacja
35 2013-02-05 13:32:25 a.magrzyk modyfikacja
36 2013-01-02 10:07:30 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-03-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: