Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego

Zespół został powołany na wniosek, z którym 6 stycznia 2006 r. wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”. Decyzję o utworzeniu Zespołu Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął w porozumieniu z Ministrem Gospodarki na początku lutego 2006 roku. Zespół liczy obecnie 34 członków. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty jednogłośnie „Regulamin Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego”. Zespół obradował ogółem siedem razy (trzykrotnie w 2006 r., trzykrotnie w 2007 r., jeden raz w 2008 r.).

Zespół nie wznowił działalności od listopada 2008 r.

Skład

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele następujących resortów: gospodarki morskiej i żelugi śródlądowej,....................., finansów, rodziny,  pracy i polityki społecznej oraz obrony narodowej.

Stronę związkową reprezentują przedstawiciele: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych,  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Stronę racodawców reprezentują przedstawiciele: Konfederacji "Lewiatan", Pracodawców RP.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie, na zasadzie konsensusu, wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców w sektorze stoczniowym.

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego wznowił działalność w dniu 8 kwietnia 2013 r. w następujacym składzie:

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

Marek Gróbarczyk

Wspołprzewodniczący

Minister

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

 

Jerzy Czuczman

Wspołprzewodniczący

Dyretor Biura Związek Pracodawców Forum Okrętowe

 

j.czuczman@forumokretowe.org.pl

Mirosław Piórek                  Współprzewodniczący

NSZZ "Solidarność"                                       Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej SA

 

58 307 24 55     miroslaw.piorek@remontowa.com.pl

 

 

Piotrowska Ewa                                             Sekretarz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

22 661 16 33
ewa.piotrowska@mrpips.gov.pl

 

Skład zespołu

Strona rządowa

Imię i nazwisko

Stanowisko 

Instytucja 

Witold Słowik

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo ................

Wiesław Janczyk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     
   Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Strona pracodawców

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 

Liudmyla Buimister

Prezes Zarządu Stoczni Gdańskj

Kofederacja Lewiatan

Piotr Stypa 

Prezes Zarządu TOWIMOR 

Konfederacja Lewiatan

Mateusz Filipp 

Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding

Konfederacja Lewiatan

Henryk Ogryczak 

Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds.Gosporaki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Jarosław Flont

Prezes Zarządu                  Stocznia Remontowa S.A.

Konfederacja LEWIATAN

Jan Łabas 

Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Zbigniew Miodowski

Prezes Zarządu              ZinkPower Szczecin Sp.z o.o.

Konfederacja LEWIATAN

Jerzy Czuczman

Dyrektor Biura  Związku Pracodawców Forum Okrętowe

Konfederacja LEWIATAN

 

Strona Związkowa

 

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 

Adam Liszczewski

V-ce Przewodniczący Rady krajowej WZZPGM; Przewodniczący WZZ PGM Gdańskiej Stoczni Remontowej SA w Gdańsku

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych                    

Włodzimierz Wiśniewski

Przewodniczący WZZPGM w SSR „Gryfia” S.A. w Szczecinie

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Marian Jeziorański

Przewodniczący Zarządu Zakładowego Stoczni Remontowej Nauta 

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Lesław Bukowski

 

Przewodniczący WZZ PGM Remontowa Shipbuilding SA

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Mirosław Piórek

Współprzewodniczący

Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,

NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Żmuda

Sekretarz Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,              Przewodniczący NSZZ „S” Stocznia Północna SA

NSZZ „Solidarność

Benedykt Kerlin 

Przewodniczący KZ NSZZ "S" Fabryki Mebli Okrętowych Famos SA Stargradzie Gd.

NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Szymelfenig

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                          Członek KZ NSZZ „S” Stoczni Marynarki Wojennej

NSZZ „Solidarność

Karol Guzikiewicz

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                       Zastępca Przewodniczącego     NSZZ „S” Stocznia Gdańska SA

NSZZ „Solidarność

Jerzy Gerth

Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80

Forum Związków Zawodowych

Marek Bronk

ZZ Okrętowiec Stoczni Gdańsk

Forum Związków Zawodowych

Sławomir Bała  Przewodniczący Zarządu Zakładowego WZZ PGM Stocznia Remontowa NAUTA  OPZZ

 

Strona pracodawców

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

 

 

Grupa Remontowa, Stocznia Remontowa SA, Stocznia Gdańsk SA, ZinkPower Szczecin Sp. z o.o., Związek Pracodawców Forum Okrętowe, TOWIMOR SA, Stocznia Remontowa Shipbuilding, Pracodawcy Pomorza

Konfederacja Lewiatan

 

 

Strona związkowa

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej  w Morskiej Stoczni Remontowej "Nauta" , WZZ PGM Grupy Stocznia Gdańsk, WZZ PGM Remontowa Shipbuilding, WZZ PGM w SSR "Gryfia", 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ "S", 

NSZZ "Solidarność’

Międzyzakładowa organicacja związkowa NSZZ  "Solidarność 80", Związek Zawodowy Okrętowiec Stoczni Gdańsk, 

Forum Związków Zawodowych

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: