Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy Ministerstwie Zdrowia)

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy MZ)

Zespół działa od lutego 2005 r., jest wynikiem uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Zdrowia, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów pracowników i pracodawców, w zakresie obszaru obejmującego ochronę zdrowia.

Skład

Stronę rządową, reprezentuje po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez: Ministra Zdrowia, Ministra ..........., Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Finansów. 

Stronę pracowników: reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Stronę pracodawców, reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez: Konfederację Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club – Związek Pracodawców.

Do prac w Zespole, strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w sektorze oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i samorządów zawodów medycznych oraz organizacji samorządu terytorialnego.

* Desygnowanie Czlonków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwa Zdrowia, przy którym został powołany zespół.

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Ochman Maria - Współprzewodnicząca Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

 

Andrzej  Mądrala - Współprzewodniczący Pracodawcy RP

 

Józefa Szczurek-Żelazko  - Współprzewodnicząca

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Zdrowia

 

Bydłoń Jakub - Sekretarz

Ministerstwo Zdrowia

Departament Dialogu Społecznego

022 634 95 47

Piotrowska Ewa - Stały obserwator Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

022 661 16 33
ewa.piotrowska@mpips.gov.pl

 

Skład zespołu

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Prof. Aleksander Bobko Sekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu

Minisrerstwo ...............

Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Andrzej Mądrala

Pracodawcy RP

Jarosław Fedorowski

Pracodawcy RP

Lubomir Jurczak

BCC Club - Związek Pracodawców

Zenon Wasilewski

BCC Club - Związek Pracodawców

Dobrawa Biadun

Konfederacja Lewiatan

Wojciech Kuźmierkiewicz

Konfederacja Lewiatan

Jacek Łukomski

Związek Rzemiosła Polskiego

Urszula Michalska

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Tomasz Dybek

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Maria Jolanta Ochman

Krajowa Sekretariat Ochony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Danuta Kądziołka

Krajowa Sekretariat Ochony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Lucyna Dargiewicz

Forum Związków Zawodowych

Longina Karczmarska

Forum Związków Zawodowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: