Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa)

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa)

Zespół działa od 17 września 2003 r. Powołanie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa było spełnieniem jednego z postulatów zawartego w ustaleniach ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: MInisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministetstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a także z Zarządami spółek Grupy PKP w dniach 10/11 lipca 2003r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych, umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury  i Budownictwa, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Skład

Stronę rządową reprezentuje po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczanym przez Ministra: Infrastruktury i Budownictwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Finansów. Stronę pracodawców 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Kolejowych. Stronę związkową; po dwóch reprezentantów wyznaczonych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce; po jednym przedstawicielu wyznaczanym przez; Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP, Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80”, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK, Związek Zawodowy Administracji PKP, Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego, Federację Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP. Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% przedstawicieli strony pracowniczej, co najmniej 50% przedstawicieli strony pracodawców, oraz co najmniej dwóch właściwych dla tematyki posiedzenia przedstawicieli strony rządowej.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach rozwiązywania problemów związanych z: dalszą restrukturyzacją Grupy PKP, jej sytuacją finansową oraz sprawy pracownicze wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przy którym został powołany zespół.
 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
   Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu   - Współprzewodniczący Ministerstwo Infrastruktury          

  22 630 14 00  SekretariatPStommy@mib.gov.pl

       

    Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu  - Współprzewodniczący

Związek Pracodawców Kolejowych 22 474 41 12  biuro@zpkpkp.pl

     Leszek Miętek Prezydent - Współprzewodniczący*

     Henryk Grymel Przewodniczący - Współprzewodniczący

    Stanisław Solorz - Współprzewodniczący

Zwiiązek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP

22 474 26 15 zzmlm@wp.pl

22 619 89 85 sekcja@pro.onet.pl

 

Ewa Piotrowska - obserwator Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

022 661 06 33

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Podsekretarz Stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Finansów

   Podsekretarz Stanu Marcian Zieleniecki

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ireneusz Merchel

 

Związek Pracodawców Kolejowych

Cecylia Lachor

Związek Pracodawców Kolejowych

Grażyna Blicharz

Związek Pracodawców Kolejowych

przedstawiciel**

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

przedstawiciel

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

przedstawiciel

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

przedstawiciel

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP

przedstawiciel Związek zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP
przedstawiciel Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "solidarność 80"
przedstawiciel Zwiazek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
przedstawiciel Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK
przedstrawiciel Związek Zawodowy Administracji PKP
przedstawiciel Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
przedstawiciel Krajowy Międzyzakładowy Zwiazek Zawodowy Rewidentów Taboru
przedstawiciel Autonomiczny Związek Zawodowy Transportu Kolejowego
przedstawiciel Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
przedstawiciel Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP

 

 

* zgodnie z porozumieniem w sprawie wyłonienia wspólnej reprezentacji związków zawodowych do prac w Zespole /z dnia 4 września 2003 r./ związki zawodowe ustaliły, że zgodnie z Regulaminem Współprzewodniczącym – ze strony związkowej – będzie osoba, co kwartał rotacyjnie wyznaczana przez: Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, SKK NSZZ „Solidarność”, Związek  Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,

** przedstrawiciel danego związku /nie ma ustalonego imiennego składu strony związkowej/

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: