Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa)

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa)

Zespół działa od 17 września 2003 r. Powołanie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa było spełnieniem jednego z postulatów zawartego w ustaleniach ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: MInisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministetstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a także z Zarządami spółek Grupy PKP w dniach 10/11 lipca 2003r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych, umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury  i Budownictwa, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Skład

Stronę rządową reprezentuje po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczanym przez Ministra: Infrastruktury i Budownictwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Finansów. Stronę pracodawców 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Kolejowych. Stronę związkową; po dwóch reprezentantów wyznaczonych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce; po jednym przedstawicielu wyznaczanym przez; Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP, Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80”, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK, Związek Zawodowy Administracji PKP, Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego, Federację Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP. Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% przedstawicieli strony pracowniczej, co najmniej 50% przedstawicieli strony pracodawców, oraz co najmniej dwóch właściwych dla tematyki posiedzenia przedstawicieli strony rządowej.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach rozwiązywania problemów związanych z: dalszą restrukturyzacją Grupy PKP, jej sytuacją finansową oraz sprawy pracownicze wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy którym został powołany zespół.
 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
    Piotr Stomma, Podsekretarz Stanu   - Współprzewodniczący Ministerstwo Infrastruktury              i  Budownictwa

  22 630 14 00  SekretariatPStommy@mib.gov.pl

       

    Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu  - Współprzewodniczący

Związek Pracodawców Kolejowych 22 474 41 12  biuro@zpkpkp.pl

     Leszek Miętek Prezydent - Współprzewodniczący*

     Henryk Grymel Przewodniczący - Współprzewodniczący

Zwiiązek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

22 474 26 15 zzmlm@wp.pl

22 619 89 85 sekcja@pro.onet.pl

 

Ewa Piotrowska - obserwator Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

022 661 06 33

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Marcuin Zieleniecki    podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Lucyna Krawczyk Członek Zarządu

Związek Pracodawców Kolejowych

Ireneusz Wasilewski  Członek Zarządu

Związek Pracodawców Kolejowych

Andrzej Sojecki Członek Zarządu

Związek Pracodawców Kolejowych

Zbigniew Zarychta Członek Zarządu

Związek Pracodawców Kolejowych

Stanisław Stolorz Współprzewodniczący Zespołu*, Przewodniczący

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Henryk Sikora

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Leszek Miętek Współprzewodniczący Zespołu* Prezydent

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Stanisław Wolski

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Aleksander Motyka Przewodniczący

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP

Jacek Droździel, Przewodniczący Związek zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP
Ryszard Wrzaszcz, Przewodniczący Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "solidarność 80"
Waldemar Ziobro Zwiazek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
Władysław Gajdek, Przewodniczący Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK
Janusz Mincewicz, Przewodniczący Związek Zawodowy Administracji PKP
Grzegorz Siódmak, Przewodniczący Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
Piotr Dubrownik, Przewodniczący Zarządu Krajowy Międzyzakładowy Zwiazek Zawodowy Rewidentów Taboru
Karol Gill, Przewodniczący Autonomiczny Związek Zawodowy Transportu Kolejowego
Tadeusz Gawin, Przewodniczący Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
Robert Sadowski, Przewodniczący Rady Głównej Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP

 

 

* zgodnie z porozumieniem w sprawie wyłonienia wspólnej reprezentacji związków zawodowych do prac w Zespole /z dnia 4 września 2003 r./ związki zawodowe ustaliły, że zgodnie z Regulaminem Współprzewodniczącym – ze strony związkowej – będzie osoba, co kwartał rotacyjnie wyznaczana przez: Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP, SKK NSZZ „Solidarność”, Związek  Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: