Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds.Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Zespół działa od 1995 roku, w latach 1995–1997 pod nazwą Zespołu Trójstronnego ds. Polityki Zatrudnienia i Osłon Socjalnych w Okresie Restrukturyzacji Przemysłu Żelaza i Stali, który powstał w wyniku negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu hutniczego.

Od 1999 roku Zespół obradował na 64 posiedzeniach. 

Skład
Zespół jest w trakcie wypracowywania nowej treści Regulaminu odnoszacej się do zmiany nazewnictwa i powolania nowych resortów oraz zmian organizacyjnych w składzie Zespołu.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: rozwoju, rodziny, pracy i polityki społecznej, energii, finansów oraz środowiska. Do prac w Zespole może dopraszać przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz członków administracji rządowej i samorządowej.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele wskazanych przez: Sekcję Krajową Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, Federację Hutniczych ZZ w Polsce, Sekcję Hutnictwa PZZ „Kadra”, Krajową Sekcję Hutniczą OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajową Sekcję Hutniczą ZZ Inżynierów i Techników.

Ze strony pracodawców w zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego w Polsce.
Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży.
 
Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy realizacji Rządowego Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Programu Restrukturyzacji Koksownictwa dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Socjalnego (1999 r.),
  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Aktywizującego (wrzesień 2003 r.).
  • Wypracowanie stanowisk nt.:

 -Programu Restrukturyzacji Koksownictwa (2000 r.),

- Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001 (2001r.) 

- Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”(marzec 2002 r).,

- modyfikacji Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002 (listopad 2002 r.)

- Programu restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A.,

- zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 
 Skład zespołu
 
Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
     

Jadwiga Emilewicz -  Podsekretarz Stanu - Współprzewodnicząca -

                                        strona rządowa

Ministerstwo Rozwoju

 

Kozłowski Marek - Współprzewodniczący - strona

                                  związków zawodowych

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

          032 772 40 97       

Węglarz Andrzej - Współprzewodniczący - strona

                                 pracodawców

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

          032 776 81 08         

                            - Sekretarz Zespołu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

          

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
Jadwiga Emilewicz Ministerstwo Rozwoju
Grzegorz Tobiszowski Ministerstwo Energii

Bartosz Marczuk

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wiesław Janczyk

 Ministerstwo Finansów

Andrzej Szweda-Lewandowski Ministerstwo Środowiska
Strona związków zawodowych  

Andrzej Karol

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Lech Majchrzak

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Henryk Jarczok

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Grażyna Grzesikowsa

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Krzysztof Szewczyk

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Eugeniusz Sommer

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Jacek Zub

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Krzysztof Wójcik

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Jarosław Gałka

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Joachim Korzeński

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Mariusz Gałuszka

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Mariusz Zarzycki

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Ryszard Masztalerz

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Włodzimierz Seifryd

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Strona pracodawców  

Zenon Górniak

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Andrzej Jakubow

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Stanisław Ból Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego
Mirosław Motyka  Związek Pracodwcow Przmeysłu Hutniczego

Andrzej Wypych

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

łukasz Borecki

JSW KOKS S.A.

Janusz Adamczyk

JSW KOKS S.A.

Ryszard Rędziński

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Andrzej Korzeniewski

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Jerzy Kozicz

CMC POLAND Sp. z o.o.

Jarosław Zagórowski

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Jan Małecki

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1.Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

1.Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień-80” Sekcja Hutnictwa

 

2.Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” Sekcja Hutnicza

 

FZZ

3.Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ „S”

4.Krajowa Sekcja Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

 

 

FZZ

5.Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

 

OPZZ

6.Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego z siedzibą w Hucie Katowice S.A.

 

 

FZZ

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-12-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: