Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju )

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju))

Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa (pierwotna nazwa) został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu. 

Podstawą działania Zespołu stanowi Regulamin. Zespół obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej dwu przedstawicieli strony: rządowej, pracobiorców oraz pracodawców.

Przedmiotem prac Zespołu stanowią zagadnienia z zakresu: rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Warunków prowadzenia działalności budowlanej w kraju i zatrudniania polskich pracowników za granicą, kwestie edukacji w budownictwie oraz szeroko pojęta problematyka etyki w zawodach budowlanych.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu. Trójstronny Zespół, jako instytucja dialogu społecznego, służy wymianie informacji i poglądów, a tym samym służy wyjaśnianiu powstających nieporozumień i przeciwdziałaniu ewentualnym konfliktom.

Spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego umożliwiają także bezpośrednią artykulację pytań i wątpliwości stron: pracowników i pracodawców do strony rządowej i uzyskanie bezpośredniej odpowiedzi oraz niezbędnych materiałów. Wypracowanie wspólnego stanowiska stron stanowi również czynnik przyczyniający się do zwiększenia możliwości prezentacji problemów nurtujący branże na innych forach pozwalając na szerszą dyskusję i większą możliwość działania.

Skład Zespołu Trójstronnego

Ze strony rządowej: w randze sekretarza lub podsekretarza stanu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz Pełnomocnik Prezesa RM do spraw programu "Czyste Powietrze"

Ze strony pracobiorców - uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy „Budowlani”, Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej, Komisję Krajową NSZZ "Solidarność ’80".

Ze strony pracodawców - uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Business Centre Club, Korporację Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD", Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy którym został powołany zespół.

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Łukasz Rymarz, tel. 22 522 51 19, lukarz.rymarz@mib.gov.pl 

Nazwisko i imię Instytucja
  Artur Soboń Podsekretarz Stanu - Współprzewodniczący

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Waldemar Mazan  - Współprzewodniczący Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Zbigniew Janowski, Przewodniczący - Współprzewodniczący Zwiazek Zawodowy Budowlani

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Artur Soboń

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju   

Mikołaj Wild Ministerstwo Infrastruktury

 Elżbieta Bojanowska   Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Marzena Machałek        

Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

       Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa RM do spraw programu "Czyste Powietrze"
Zbigniew Janowski Związek Zawodowy "Budowlani"

Krzysztof Antoniewicz

Związek Zawodowy "Budowlani"

              Jakub Kus              

Związek Zawodowy "Budowlani"

Sławomir Zabost           

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
Zbigniew Majchrzak

             Krajowy Sekretariat Budownictwa                          i Przemysłu Drzewnego                  NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Ryśnik Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
Adam Golec Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnegio NSZZ "Solidarność"
Janusz Horajecki

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Teresa Pszczółka Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Piotr Morta

Forum Związków Zawodowych

    Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Rafal Bałdys Polski Związek Budownictwa

           Michał Staszewski           

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci

      Waldemar Mazan      

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci

Krzysztof Baranowski Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

  Piotr Szczegot   

         Związek Rzemiosła Polskiego                        

Halina Matejek-Caban Związek Rzemiosła Polskiego

              Ryszard Kowalski              

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

            Konrad Płochocki Polski Związek Firm Deweloperskich
Rafał Kus Polski Związek Firm Deweloperskich
Zbigniew Żurek Business Centre Clab
Łukasz Bernatowicz Business Centre Club

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 nie zrzeszeni (współpracują z Pracodawcami RP)

Konfederacja Budownictwa

i Nieruchomości

Pracodawcy RP

Zwiazek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Konfederacja Lewiatan

Polski Związek Firm Deweloperskich

nie zrzeszeni

Business Centre Club Związek Pracodawców Business Centre Club

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

 Związek Zawodowy Budowlani

OPZZ

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

OPZZ

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80"

FZZ

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-07-24 13:29:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2018-07-24 13:26:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
3 2018-07-24 13:25:41 Ewa Piotrowska modyfikacja
4 2018-07-24 13:22:52 Ewa Piotrowska dodanie pliku [Regulamin Budownictwo 20.06.2018 r..pdf]
5 2018-07-24 13:22:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2018-07-24 13:21:35 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [REGULAMIN BUDOWNICTWO.pdf]
7 2018-07-24 13:21:35 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2018-07-24 13:16:19 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2018-07-24 13:12:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2018-05-25 09:07:39 n.krasuska modyfikacja
11 2018-05-22 12:22:54 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-22 12:19:54 n.krasuska modyfikacja
13 2018-01-25 15:35:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
14 2017-03-29 15:57:06 Ewa Piotrowska dodanie pliku [REGULAMIN BUDOWNICTWO.pdf]
15 2017-03-29 15:57:05 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin ztdsbigk.pdf]
16 2017-03-29 15:57:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
17 2017-02-27 16:23:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2016-11-10 09:45:16 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2016-11-04 10:20:58 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2016-06-30 11:53:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2016-06-24 14:18:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2016-02-01 11:54:23 Ewa Piotrowska modyfikacja
23 2016-01-15 13:14:27 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2016-01-15 13:12:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
25 2014-01-21 15:04:57 a.magrzyk modyfikacja
26 2014-01-21 15:03:43 a.magrzyk modyfikacja
27 2013-12-04 11:46:39 a.magrzyk modyfikacja
28 2013-09-10 13:00:02 wioletta ziegler modyfikacja
29 2013-06-04 10:41:43 wioletta ziegler modyfikacja
30 2013-05-20 12:32:30 a.magrzyk modyfikacja
31 2013-05-17 14:46:28 a.magrzyk modyfikacja
32 2013-05-17 14:30:58 a.magrzyk modyfikacja
33 2013-03-21 11:58:09 wioletta ziegler modyfikacja
34 2013-03-20 14:53:40 wioletta ziegler modyfikacja
35 2013-03-20 10:35:09 wioletta ziegler modyfikacja
36 2013-03-07 09:36:42 wioletta ziegler modyfikacja
37 2013-03-07 09:35:57 wioletta ziegler modyfikacja
38 2013-03-07 09:34:56 wioletta ziegler modyfikacja
39 2013-02-05 13:48:55 a.magrzyk modyfikacja
40 2013-02-05 13:47:48 a.magrzyk modyfikacja
41 2013-02-05 13:46:39 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: