Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej

Zespół działa od marca 1998 roku w wyniku decyzji stron: rządowej i reprezentantów branży energetycznej (związków zawodowych i organizacji pracodawców) o jego powołaniu.
Od 1999 roku Zespół odbył 82 posiedzenia. W tym okresie odbywały się także spotkania zespołów roboczych.
 
Skład
Ze strony rządowej uczestniczą w nim wiceministrowie energii, rodziny, pracy i polityki społecznej, rozwoju, środowiska oraz finansów, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki – po jednym z każdego urzędu.
Ze strony związkowej uczestniczy w nim 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: ZZZ Energetyków, KS Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”, KS Energetyki NSZZ „Solidarność”, SK Energetyki ZZ Inżynierów i Techników, OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego.
Stronę pracodawców w zespole reprezentuje 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: organizację pracodawców działającą w branży energetycznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. W pracach Zespołu bierze także udział przedstawiciel Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Do prac w Zespole strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych jak również reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.
 
Zadania

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla godzenia interesów stron w celu wypracowywania stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży energetycznej oraz interesów pracowników i pracodawców.
 
 
Wyniki prac

Wypracowanie stanowiska nt.
 •  „Korekty założeń polityki energetycznej kraju do 2020 roku; w kontekście pracowniczych skutków socjalnych.
 •  „Aktualizacji programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce”
 • „Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego” (styczeń 2003 r).
 • tzw. taryfy pracowniczej,
 •  „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28.03.2006 r.,
 • projektu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
 • wydzielenia Operatorów Systemu Dystrybucyjnego,
 • projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 • branżowych propozycji łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego dla Polski.
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku".
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku"

 

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Katarzyna Skonecka - tel. 022 661 16 04 - katarzyna.skonecka@mrpips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

 

Tadeusz Skobel- Podsekretarz Stanu

 

Ministerstwo Energii

Krzysztof Kisielewski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Ryszard Wasiłek - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców 

PGE Poska Grupa Energetyczna S.A.

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
Tadeusz Skobel Ministerstwo Energii

Marcin Zieleniecki

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tadeusz Kościński Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Sławomir Mazurek

 Ministerstwo Środowiska

Leszek Skiba

Ministerstwo Finansów

Maciej Bando

               Urząd Regulacji Energetyki          

Strona związków zawodowych  

Andrzej Bąk

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Wojciech Asterski

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Dariusz Kucharewicz

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność

Ireneusz Wiśniewski Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Jerzy Wiertelak

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Ryszard Walczuk

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Krzysztof Marzec

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Bogdan Kieleczawa

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Marek Boiński

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Marek Solecki

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Konrad Kujawski

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Przemysław Możejko

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Krzysztof Kisielewski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Zbigniew Dykowski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Paweł Swoboda

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Strona pracodawców  
Paweł Śliwa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Agnieszka Czarnecka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
Kamil Kamiński TAURON Polska Energia S.A.
Kinga Migdał TAURON Polska Energia S.A.

Ewa Leszczyńska

TAURON Polska Energia S.A.

Zbigniew Piętka

ENEA S.A.

Aneta Pelczarska

ENEA S.A.

Bogdan Klepas ENEA S.A.

 

ENERGA S.A.

  ENERGA S.A.
Grzegorz Klimaszewski ENERGA S.A.
Magdalena Bezulska Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
Sławomir Jacek Koczywąs Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

 

Organizacja Centrala

Strona pracodawców

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
ENEA S.A.

ENERGA S.A.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

1.Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

OPZZ

2.Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”

NSZZ "S"

3.Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

FZZ

4.Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

FZZ

5.Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”

NSZZ „S”

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-02-15 07:42:12 n.krasuska modyfikacja
2 2019-02-15 07:41:18 n.krasuska modyfikacja
3 2018-12-20 11:24:06 n.krasuska modyfikacja
4 2018-10-02 16:24:09 Waldemar Pleszewa modyfikacja
5 2018-09-07 14:43:27 n.krasuska modyfikacja
6 2018-06-04 10:26:20 n.krasuska modyfikacja
7 2018-06-04 10:21:50 n.krasuska modyfikacja
8 2018-05-25 12:44:51 n.krasuska modyfikacja
9 2018-05-25 12:42:42 n.krasuska modyfikacja
10 2018-05-22 12:34:10 n.krasuska modyfikacja
11 2018-05-22 12:33:15 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-22 11:27:20 n.krasuska modyfikacja
13 2018-04-20 13:30:10 n.krasuska modyfikacja
14 2017-06-27 10:33:20 n.krasuska modyfikacja
15 2017-04-04 15:17:04 ewa kleniewska modyfikacja
16 2017-03-31 08:39:16 n.krasuska modyfikacja
17 2016-11-30 11:06:12 ewa kleniewska modyfikacja
18 2016-09-29 14:42:56 ewa kleniewska modyfikacja
19 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska usunięcie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
20 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska modyfikacja
21 2016-09-28 13:59:40 ewa kleniewska modyfikacja
22 2016-09-15 11:00:52 ewa kleniewska modyfikacja
23 2016-09-15 10:57:22 ewa kleniewska modyfikacja
24 2016-09-01 09:03:45 ewa kleniewska modyfikacja
25 2016-06-09 14:47:41 ewa kleniewska modyfikacja
26 2016-06-09 09:52:32 ewa kleniewska modyfikacja
27 2016-06-09 09:50:32 ewa kleniewska modyfikacja
28 2016-06-06 13:15:03 ewa kleniewska modyfikacja
29 2016-06-06 13:14:36 ewa kleniewska modyfikacja
30 2016-04-14 13:24:13 ewa kleniewska modyfikacja
31 2016-04-12 13:58:09 n.krasuska modyfikacja
32 2016-03-10 09:53:08 ewa kleniewska modyfikacja
33 2016-03-10 09:52:35 ewa kleniewska modyfikacja
34 2016-01-15 15:32:11 n.krasuska modyfikacja
35 2016-01-15 12:00:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
36 2016-01-11 15:12:51 ewa kleniewska modyfikacja
37 2015-12-16 11:32:01 ewa kleniewska modyfikacja
38 2015-12-16 10:54:20 ewa kleniewska modyfikacja
39 2015-12-15 15:17:43 ewa kleniewska modyfikacja
40 2015-12-03 14:57:52 ewa kleniewska modyfikacja
41 2015-12-03 14:57:00 ewa kleniewska modyfikacja
42 2015-03-11 11:53:26 ewa kleniewska modyfikacja
43 2015-03-11 11:51:38 ewa kleniewska modyfikacja
44 2015-03-11 11:49:57 ewa kleniewska modyfikacja
45 2015-03-11 11:49:02 ewa kleniewska modyfikacja
46 2015-03-11 11:46:52 ewa kleniewska modyfikacja
47 2014-11-25 11:14:01 ewa kleniewska modyfikacja
48 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska dodanie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
49 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska modyfikacja
50 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska usunięcie pliku [regulamin.energetyka.doc]
51 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska modyfikacja
52 2014-10-22 10:20:10 ewa kleniewska modyfikacja
53 2014-02-20 10:43:52 a.magrzyk modyfikacja
54 2014-01-10 14:33:33 a.magrzyk modyfikacja
55 2014-01-08 14:09:07 a.magrzyk modyfikacja
56 2014-01-08 10:30:43 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-12-03 13:02:32 a.magrzyk modyfikacja
58 2013-09-10 14:14:36 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-09-10 09:32:02 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-06-26 10:52:05 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-06-26 10:49:17 wioletta ziegler modyfikacja
62 2013-03-12 14:21:55 wioletta ziegler modyfikacja
63 2013-03-08 11:32:00 wioletta ziegler modyfikacja
64 2013-03-08 11:29:41 wioletta ziegler modyfikacja
65 2013-03-08 11:28:48 wioletta ziegler modyfikacja
66 2013-03-08 11:24:58 wioletta ziegler modyfikacja
67 2013-03-08 09:34:22 wioletta ziegler modyfikacja
68 2013-03-08 09:33:17 wioletta ziegler modyfikacja
69 2013-03-08 09:31:56 wioletta ziegler modyfikacja
70 2013-03-08 09:31:35 wioletta ziegler modyfikacja
71 2013-03-07 09:45:13 wioletta ziegler modyfikacja
72 2013-02-05 13:29:35 a.magrzyk modyfikacja
73 2013-01-02 09:39:39 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: