Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRPiPS)

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej na posiedzeniu dnia 15 stycznia 2004 r. podjął uchwałę nr 1 o powołaniu Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego. Związane to było  z planami utworzenia Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. oraz z planami prywatyzacji trzech spółek: Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. i Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Podzespół pracuje w oparciu o przyjęty „Regulamin Pracy Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego”. Podzespół liczy obecnie 28 członków.

Podstawowym celem Podzespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w celu godzenia interesów stron przy realizacji rządowych programów restrukturyzacji zakładów branży farmaceutycznej, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Podzespołu. 

Stronę rządową w Podzespole w randze sekretarza lub podsekretarza stanu reprezentują przedstwiciele: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Stronę pracowników w Podzespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez: OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „FARMACJA”; NSZZ „Solidarność” - Sekretariat Przemysłu Chemicznego (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego); Forum Związków Zawodowych - Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

        Stronę pracodawców reprezentują: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Konfederacja Lewiatan; Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED.

w     

Skład Zespołu

Sekretarz Podzespołu - Ewa Piotrowska, tel. 22/66 11 633,  ewa.piotrowska@mrpips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

Współprzewodniczący

Ministerstwo
 Piotr Błaszczyk, wicprezes - Współprzewodniczący Polski Związek Pracodawców Przemysłu
  Mirosław Miara, Przewodniczący - Współprzewodniczący NSZZ "Solidarność"

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Leszek Skiba - Podsekretarz Stanu  

 Ministerstwo Finansów

Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Czech - Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Zdrowia

Krzysztof Kopeć

Polski Zwiazek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Agnieszka Nawara

Pracodawcy Przemysłu Lekkiego

Dobrawa Bieduń Konfederacja Lewian

Krzysztof Kajda

Konfederacja Lewiatan

Pasiowiec Andrzej

NSZZ "Solidarność"

Sopel Włodzimierz NSZZ "Solidarność"
Świeczkowski Leszek NSZZ "Solidarność"
Walicki Tomasz NSZZ "Solidarność"
Najdecki Ryszard OPZZ
Adam Stępień OPZZ
Grażyna Biedrzycka OPZZ
Sławomir Graczyk OPZZ
Roczeń-Karczmarz Forum Związków Zawodowych

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Konfederacja Lewiatan

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego

OPZZ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Chemików przy Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Cemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce)

OPZZ

NSZZ Pracowników Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce) OPZZ
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja" OPZZ
Międzyzakładowy ZZCh Warszawakich Zakładów Famaceutycznych POLFA, Niezależny Samorządny Międzyzakładowy Zwiazek Zawodowy Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A w Tarchominie, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja", NSZZ Pracowników GEDEON RUICHTER Grodzisk Maz. NSZZ :Solidarność"
PILVA Kraków Zakłady Famaceutyczne, GlaxoSmithKline Phamaceuticals, ZF Polpharma, Polfa Tarchomin NSZZ "Solidarność"
Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność" NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Sp. z.o.o. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Polskiego Holdingu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność" (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Soldarność" Polfa Warszawa S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Polfa Tarchomin S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników FZZ
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników FZZ
Zakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Polfa Lublin S.A. FZZ

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-25 12:50:58 n.krasuska modyfikacja
2 2018-05-22 12:32:07 n.krasuska modyfikacja
3 2018-05-22 11:57:04 n.krasuska modyfikacja
4 2018-05-18 10:00:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2018-05-07 11:20:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2018-04-24 15:01:16 n.krasuska modyfikacja
7 2018-04-23 14:58:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2018-04-20 13:42:46 n.krasuska modyfikacja
9 2018-04-13 10:29:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2018-01-25 15:48:59 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2018-01-23 11:51:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
12 2018-01-10 10:08:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2017-08-29 14:42:27 Ewa Piotrowska modyfikacja
14 2017-08-25 12:36:13 n.krasuska modyfikacja
15 2017-02-27 16:21:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2017-02-27 16:21:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
17 2016-08-11 14:33:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2016-06-30 11:56:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2016-05-12 15:21:56 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2016-04-14 14:19:51 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2016-04-14 12:04:10 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2016-04-12 14:02:51 n.krasuska modyfikacja
23 2016-03-29 13:50:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2016-01-15 13:06:26 Ewa Piotrowska modyfikacja
25 2016-01-15 11:35:07 Ewa Piotrowska modyfikacja
26 2016-01-15 11:10:06 Ewa Piotrowska modyfikacja
27 2016-01-15 10:55:28 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2016-01-15 10:55:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
29 2015-05-22 11:33:04 wioletta ziegler modyfikacja
30 2014-01-10 14:40:12 a.magrzyk modyfikacja
31 2013-12-03 13:07:52 a.magrzyk modyfikacja
32 2013-09-10 09:39:48 wioletta ziegler modyfikacja
33 2013-06-27 11:03:33 wioletta ziegler modyfikacja
34 2013-05-20 12:31:23 a.magrzyk modyfikacja
35 2013-05-17 14:44:51 a.magrzyk modyfikacja
36 2013-03-14 15:29:01 wioletta ziegler modyfikacja
37 2013-03-14 10:58:29 wioletta ziegler modyfikacja
38 2013-03-14 10:50:44 wioletta ziegler modyfikacja
39 2013-03-14 10:48:03 wioletta ziegler modyfikacja
40 2013-03-07 11:13:35 a.magrzyk modyfikacja
41 2013-03-07 11:12:22 a.magrzyk modyfikacja
42 2013-03-07 09:31:23 wioletta ziegler modyfikacja
43 2013-02-25 12:38:51 a.magrzyk modyfikacja
44 2013-02-05 13:25:38 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: