Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Trójstronne Zespoły Branżowe

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Powstawały sukcesywnie od początku lat 90-tych, w związku z wystąpieniami partnerów społecznych. Resort pracy /jako odpowiedzialny za dialog społeczny/ widząc potrzebę istnienia instytucji pomagających w rozwiązywaniu problemów sektorowych, przychylał się do wniosków partnerów społecznych.

Zespoły działają w oparciu o regulaminy zespołów, opracowanych i zatwierdzonych przez trzech współprzewodniczących tj. ze strony: rządowej, pracodawców oraz związkowej. Regulaminy określają również tryb zwoływania posiedzeń oraz ich częstotliwość. Wszystkie sprawy stawiane na Zespole rozstrzygane są w drodze consensusu stron.

Zespoły branżowe umiejscowione są przy Ministrze Pracy, z wyjątkiem czterech, które usytuowane są przy właściwych merytorycznie resortach. W ich skład wchodzą reprezentanci związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w danej branży oraz strona rządowa. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza, właściwych resortów.

W celu wypracowania stanowisk, wobec problemów bardziej szczegółowych zespoły mogą powoływać, węższe grupy robocze, skupiające specjalistów w danym zakresie. Do udziału w posiedzeniach i prac w zespołach, mogą być zapraszani również przedstawiciele innych instytucji i organizacji oraz posłowie, zajmujący się konkretną problematyką.
 

Lista istniejących TZB:

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: