Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. prawa pracy

Zespół Problemowy ds. prawa pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.
 2. Ocena funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regulacji pomiędzy popytem a podażą na rynku.
 3. Ocena funkcjonowania organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia.
 4. Analiza rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne źródłach prawa pracy, m. in. w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów modyfikacji prawa pracy.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo kontakt
Męcina Jacek - Przewodniczący Zespołu Konfederacja Lewiatan tel. 22/55-99-968, 

 

Szwed Stanisław Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Mińkowski Dariusz Państwowa Inspekcja Pracy
Tulwin Halina Państwowa Inspekcja Pracy
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
Baczewski Grzegorz Konfederacja Lewiatan
Stępnikowski Andrzej Związek Rzemiosła Polskiego
Tadeusz Dąbrowski Związek Rzemiosła Polskiego
Gładoch Monika Pracodawcy RP
Szmitkowska Iwona Pracodawcy RP
Stolorz Stanisław Forum Związków Zawodowych
Bochnia Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
Matyjek Marta ZP Business Centre Club
Radzikowski Andrzej Ogólnopolskie Porozumienie związków Zawodowych
Śmigielski Paweł Ogólnopolskie Porozumienie związków Zawodowych
Kuchta Andrzej NSZZ „Solidarność”
Adamczyk Sławomir NSZZ „Solidarność”

 

 1. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 19.01.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 19.1.2016 r. Stanowisko strony społecznej Zespołu - 19.01.2016 r.
 2. Posiedzenie Zespołu RDS ds prawa pracy w dniu 1.03.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 3. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 6.04.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 4. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 19.04.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 5. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 19.05.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 6. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 16.06.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 7. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 12.07.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 8. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 6.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 9. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 13.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 10. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 21.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 11. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 7.10.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 12. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy w dniu 13.12.2016 r. - Protokół z posiedzenia
 1. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy - 1.02.2017 r.
 2. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy - 7.03.2017 r.
 3. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy - 21.03.2017 r.
 4. Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy - 16.05.2017 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-11-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: