Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy.
  2. Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.
  3. Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.
  4. Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS).
  5. Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, poziom kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy.
  6. Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę, w tym na rynek pracy.
  7. Monitorowanie i ocena przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr europejski).
  8. Opiniowanie, analiza i ocena oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Malinowski Andrzej - Przewodniczący Zespołu Pracodawcy RP

 

Niedużaka Marek Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii - Podsekretarz Stanu
Szwed Stanisław Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Tobiszowski Grzegorz Ministerstwo Energii - Sekretarz Stanu
Ambrozik Adam Konfederacja Lewiatan
Kulczycka Daria Konfederacja Lewiatan
Marchwiak Zbigniew Związek Rzemiosła Polskiego
Jefremienko Władysław Związek Rzemiosła Polskiego
Trzcionka Dariusz Forum Związków Zawodowych
Kisielewski Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Magdziak Grażyna ZP Business Centre Club
Warski Wojciech ZP Business Centre Club
Juchniewicz Leszek Pracodawcy RP
Dzik Jakub Pracodawcy RP
Bińkowski Jakub Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Nowacki Marcin Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Mietek Leszek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Potyrała Dariusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Lange Jarosław NSZZ „Solidarność”
Mechliński Radosław NSZZ „Solidarność”

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-03-14 10:23:56 n.krasuska modyfikacja
2 2019-02-14 12:09:50 n.krasuska modyfikacja
3 2018-12-18 12:18:42 n.krasuska modyfikacja
4 2018-10-10 08:14:33 n.krasuska modyfikacja
5 2018-10-10 07:53:45 n.krasuska modyfikacja
6 2018-10-10 07:53:17 n.krasuska modyfikacja
7 2018-08-09 12:17:54 n.krasuska modyfikacja
8 2018-08-09 12:15:05 n.krasuska modyfikacja
9 2018-05-22 10:34:39 n.krasuska modyfikacja
10 2018-04-16 07:53:02 n.krasuska modyfikacja
11 2018-03-09 08:48:05 n.krasuska modyfikacja
12 2018-01-08 09:50:34 n.krasuska modyfikacja
13 2017-05-18 15:36:44 n.krasuska modyfikacja
14 2017-05-18 15:27:44 n.krasuska modyfikacja
15 2017-05-18 15:24:27 n.krasuska modyfikacja
16 2017-05-18 15:21:55 n.krasuska modyfikacja
17 2017-05-13 10:39:20 n.krasuska modyfikacja
18 2016-12-22 12:25:44 n.krasuska modyfikacja
19 2016-09-12 10:48:28 n.krasuska modyfikacja
20 2016-09-09 09:37:02 n.krasuska modyfikacja
21 2016-06-10 07:46:02 n.krasuska modyfikacja
22 2016-06-10 07:44:47 n.krasuska modyfikacja
23 2016-06-10 07:43:01 n.krasuska modyfikacja
24 2016-04-11 11:52:37 n.krasuska modyfikacja
25 2016-04-11 11:35:02 n.krasuska modyfikacja
26 2016-04-01 15:36:06 n.krasuska modyfikacja
27 2016-03-31 11:21:42 n.krasuska modyfikacja
28 2016-03-31 11:17:00 n.krasuska modyfikacja
29 2016-03-10 07:43:25 n.krasuska modyfikacja
30 2016-02-25 12:41:48 n.krasuska modyfikacja
31 2016-02-25 12:39:23 n.krasuska modyfikacja
32 2016-02-17 12:05:09 n.krasuska modyfikacja
33 2016-01-04 08:23:47 n.krasuska modyfikacja
34 2015-12-17 15:50:18 n.krasuska modyfikacja
35 2015-12-17 15:47:17 n.krasuska modyfikacja
36 2015-12-16 15:24:26 n.krasuska modyfikacja
37 2015-12-16 15:23:57 n.krasuska modyfikacja
38 2015-12-16 15:22:56 n.krasuska modyfikacja
39 2015-12-16 13:09:44 n.krasuska modyfikacja
40 2015-12-16 12:35:09 n.krasuska modyfikacja
41 2015-12-15 15:53:31 n.krasuska modyfikacja
42 2015-12-15 10:23:56 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: