Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności: 

 • w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:
 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:
 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Kubiak Bogdan - Przewodniczący Zespołu NSZZ "Solidarność"

 

Wawrzyk Piotr Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Podsekretarz Stanu
Kuberski Kazimierz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Męcina Jacek Konfederacja Lewiatan
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
  Pracodawcy RP
Kuydowicz Tomasz Pracodawcy RP
Stępnikowski Andrzej Związek Rzemiosła Polskiego
Gobis Dariusz Związek Rzemiosła Polskiego
Boutanos Agata Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Wróblewski Tomasz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Małecki Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Michalski Roman Forum Związków Zawodowych
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
Ostrowski Piotr Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Dubiński Jacek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Gliksman Adam NSZZ "Solidarność"
Podgórska-Rakiel Ewa NSZZ "Solidarność"

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-07-30 09:44:54 n.krasuska modyfikacja
2 2019-01-31 10:32:14 n.krasuska modyfikacja
3 2018-12-18 12:29:29 n.krasuska modyfikacja
4 2018-05-22 10:59:12 n.krasuska modyfikacja
5 2018-03-09 08:56:58 n.krasuska modyfikacja
6 2018-02-05 12:23:13 n.krasuska modyfikacja
7 2018-01-08 14:20:35 r.lemieszewska modyfikacja
8 2018-01-08 14:07:45 n.krasuska modyfikacja
9 2017-05-13 10:45:40 n.krasuska modyfikacja
10 2017-05-08 09:30:19 n.krasuska modyfikacja
11 2017-05-08 09:27:57 n.krasuska modyfikacja
12 2017-01-02 10:27:58 n.krasuska modyfikacja
13 2016-12-16 11:32:30 n.krasuska modyfikacja
14 2016-12-09 10:57:35 n.krasuska modyfikacja
15 2016-12-09 10:55:21 n.krasuska modyfikacja
16 2016-01-04 08:26:00 n.krasuska modyfikacja
17 2015-12-17 15:49:21 n.krasuska modyfikacja
18 2015-12-17 12:18:55 n.krasuska modyfikacja
19 2015-12-17 12:13:59 n.krasuska modyfikacja
20 2015-12-17 12:12:40 n.krasuska modyfikacja
21 2015-12-17 11:59:49 n.krasuska modyfikacja
22 2015-12-17 11:58:20 n.krasuska modyfikacja
23 2015-12-17 11:53:19 n.krasuska modyfikacja
24 2015-12-17 09:44:54 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: