Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

  1. Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności,  w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
  2. Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
  3. Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
  4. Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
  6. Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
  7. Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo kontakt
Mierzejewski Zygmunt - Przewodniczący Zespołu Forum Związków Zawodowych kom. 693 534 832 

 

Chorąży Paweł Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Podsekretarz Stanu
Skiba Leszek Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Marczuk Bartosz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Chmielewska Marzena Konfederacja Lewiatan
Dyba Łukasz Konfederacja Lewiatan
Frąckowiak Bogumiła Związek Rzemiosła Polskiego
Pruszanowski Norbert Związek Rzemiosła Polskiego
Wittkowicz Sławomir Forum Związków Zawodowych
Tyl Mariusz Forum Związków Zawodowych
Hołownicka Magdalena ZP Business Centre Club
Tumanow Marcin ZP Business Centre Club
Mich Kamil Pracodawcy RP
Płodzień-Pałasz Ewa Pracodawcy RP
Kubiaczyk Bartłomiej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Janas Stanisław Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Wielg Elżbieta NSZZ "Solidarność"
Żmojda Izabela NSZZ "Solidarność"

 

1. Posiedzenie Zespołu w dniu 11 stycznia 2016 r. - protokół - 11.01.2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-16 11:56:27 n.krasuska modyfikacja
2 2018-01-09 12:21:40 n.krasuska modyfikacja
3 2018-01-08 14:07:13 n.krasuska modyfikacja
4 2017-08-22 12:01:36 n.krasuska modyfikacja
5 2017-08-22 12:00:43 n.krasuska modyfikacja
6 2017-05-13 10:44:32 n.krasuska modyfikacja
7 2016-12-09 10:58:12 n.krasuska modyfikacja
8 2016-05-13 09:38:54 n.krasuska modyfikacja
9 2016-03-31 11:22:23 n.krasuska modyfikacja
10 2016-03-31 11:18:20 n.krasuska modyfikacja
11 2016-03-16 12:07:32 n.krasuska modyfikacja
12 2016-01-04 08:25:09 n.krasuska modyfikacja
13 2015-12-17 15:48:27 n.krasuska modyfikacja
14 2015-12-17 11:57:36 n.krasuska modyfikacja
15 2015-12-17 11:09:32 n.krasuska modyfikacja
16 2015-12-17 11:56:27 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: