Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz  wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi.
 2. Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.
 5. Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów.
 6. Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa.
 7. Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków.
 8. Ocena funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających.
 9. Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.
 10. Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań.
 11. Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.
 12. Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej.
 13. Analiza sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo kontakt
Nakonieczny Henryk - Przewodniczący Zespołu NSZZ "Solidarność" tel. 58/ 308 43 73, 

 

Wiesław Janczyk Ministerstwo Finansów - Sekretarz Stanu
Bojanowska Elżbieta Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata Konfederacja Lewiatan
Przemysław Pruszyński Konfederacja Lewiatan
Stańczuk Maciej Pracodawcy RP
Kozłowski Łukasz Pracodawcy RP
Odzimek Antoni Związek Rzemiosła Polskiego
Lutow Elżbieta Związek Rzemiosła Polskiego
Mnich Marek Forum Związków Zawodowych
Tuła Czesław Forum Związków Zawodowych
Gomułka Stanisław ZP Business Centre Club
Michałek Witold ZP Business Centre Club
Bobrowski Franciszek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Piotrowski Roman Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Walczak Leszek NSZZ „Solidarność”
Katarzyna Zimmer-Drabczyk NSZZ „Solidarność”

 

Posiedzenia 2017 r.

 1. Posiedzenie w dniu 21.03.2017 r. - Protokół
 2. Posiedzenie w dniu 15.05.2017 r. - Protokół
 3. Posiedzenie w dniu 29.05.2017 r. - Protokół
 4. Posiedzenie w dniu 08.06.2017 r. - Protokół
 5. Posiedzenie w dniu 26.06.2017 r. - Protokół ze wspólnego posiedzenia, Protokół z posiedzenia
 6. Posiedzenie w dniu 03.07.2017 r. - Protokół
 7. Posiedzenie w dniu 08.09.2017 r. - Protokół
 8. Posiedzenie w dniu 16.10.2017 r. - Protokół

 

Posiedzenia 2016 r.

 1. Posiedzenie w dniu 14.01.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 14.01.2016 r.
 2. Posiedzenie w dniu 17.02.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 17.02.2016 r.
 3. Posiedzenie w dniu 21.03.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 21.03.2016 r.
 4. Posiedzenie w dniu 12.05.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 12.05.2016 r.
 5. Posiedzenie w dniu 10.06.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 10.06.2016 r.
 6. Posiedzenie w dniu 22.06.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 22.06.2016 r.
 7. Posiedzenie w dniu 08.07.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 08.07.2016 r.
 8. Posiedzenie w dniu 07.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 07.09.2016 r.
 9. Posiedzenie w dniu 13.10.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 13.10.2016 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-11-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: