Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Zgodnie z uchwałą nr 17 RDS z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych, zespół zakończy swoje prace do dnia 31.XII.2018 r.

Zadania

Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

 1. Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 2. Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo kontakt
Dobrawa Biadun - Przewodniczący Zespołu Konfederacja Lewiatan  

 

Michałkiewicz Krzysztof Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Skiba Leszek Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Artymowicz Bogdan Urząd Zamówień Publicznych
Baczewski Grzegorz Konfederacja Lewiatan
Gajewski Dominik Konfederacja Lewiatan
Pawelec Jakub Pracodawcy RP
Kowalski Marek Pracodawcy RP
Matejek-Caban Halina Związek Rzemiosła Polskiego
Szewczyk Tadeusz Związek Rzemiosła Polskiego
Sadowski Piotr Forum Zwiazków Zawodowych
Kucab Małgorzata Forum Związków Zawodowych
Bernatowicz Łukasz ZP Business Centre Club
Morawski Krzysztof Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Pietrzak Katarzyna Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Tracz Andrzej NSZZ "Solidarność"
Szczepańska Sylwia NSZZ "Solidarność"

 

Posiedzenia  w 2017 r.

 1. Posiedzenie w dniu 24.01.2017 r. - Protokół
 2. Posiedzenie w dniu 15.03.2017 r. - Protokół
 3. Posiedzenie w dniu 03.04.2017 r. - Protokół
 4. Posiedzenie w dniu 05.05.2017 r. - Protokół współny z dnia 05.05.2017 i 16.05.2017 r.
 5. Posiedzenie w dniu 16.05.2017 r.
 6. Posiedfzenie w dniu 29.06.2017 r. - Protokół
 7. Posiedzenie w dniu 23.08.2017 r. - Protokół
 8. Posiedzenie w dniu 12.09.2017 r. Protokół
 9. Posiedzenie w dniu 09.10.2017 r. - Protokół
 10. Posiedzenie w dniu 25.10.2017 r. - Protokół

 

Posiedzenia w 2016 r.

 1. Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 13.01.2016r.,      Stanowisko    Stanowisko
 2. Posiedzenie w dniu 25 lutego 2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 25.02.2016r.
 3. Posiedzenie w dniu 10 marca 2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 10 marca 2016 r.
 4. Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2016 r.
 5. Posiedzenie w dniu 19.05.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 19.05.2016 r.
 6. Posiedzenie w dniu 13.06.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 13.06.2016 r.
 7. Posiedzenie w dniu 07.07.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 07.07.2016 r.
 8. Posiedzenie w dniu 26.07.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 26.07.2016 r.
 9. Posiedzenie w dniu 02.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 02.09.2016 r.
 10. Posiedzenie w dniu 26.09.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 26.09.2016 r.
 11. Posiedzenie w dniu 16.11.2016 r. - Protokół z posiedzenia w dniu 16.11.2016 r.
 12. Posiedzenie w dniu 12.12.2016 r.  - Protokół z posiedzenia w dniu 12.12.2016 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-11-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: