Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Uchwały RDS

 • Uchwała nr 23 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 22 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 21 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2018 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 20 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r.
 • Uchwała nr 19 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2016 r.
 • Uchwała nr 18 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 17 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 • Uchwała nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 14 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura rady na 2017 r. - załącznik do niniejszej uchwały
 • Uchwała nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uchwała nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
 • Uchwała nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady. 
 • Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r. 
 • Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 • Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 • Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: