Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_3_2009

26-05-2010

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS na swojej stronie internetowej opublikował wyniki posiedzenia Komisji Oceny Projektów z dnia 13.05.2010 r.

więcej

Konkurs zamkniety nr DWF_5.5.2_4_2010 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

25-05-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_4_2010 pt.

więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 23 maja 2010 r.

24-05-2010

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 23 maja 2010 r. złożono 126,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 286,8 mld zł.

więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 16 maja 2010 r.

18-05-2010

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 maja 2010 r. złożono 125,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 285,2 mld zł.

więcej

Wykorzystanie środków w komponencie regionalnym Programu Kapitał Ludzki

17-05-2010

Według stanu na 14 maja 2010 r. średni poziom kontraktacji środków na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki (PO KL) wynosi 39,5 proc., a najwyższy – 55,9 proc. osiągnęło województwo podkarpackie.

więcej

Wykorzystanie funduszy- Polska na tle UE

12-05-2010

Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, opublikowane w maju 2010 r. pokazują, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wdrażaniu.

więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 9 maja 2010 r.

11-05-2010

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 9 maja 2010 r. złożono 124,3 tys. wniosków(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 282,5 mld zł.

więcej

Ogłoszono konkurs na plakat Europejskiego Funduszu Społecznego

06-05-2010

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych!

więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 2 maja 2010 r.

05-05-2010

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 2 maja 2010 r. złożono 123,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 280,7 mld zł.

więcej

Dziewiąte spotkanie Grupy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach akcji „Proste Fundusze”

04-05-2010

29 kwietnia 2010 r. odbyło się IX spotkanie Grupy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

więcej
1    89  90  91  92  93  94  95  96  97    100
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: