Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Debata Trójstronna 21 sierpnia 2010 r.

16-08-2010

Najbliższa debata poświęcona będzie planom prywatyzacyjnym rządu w następnych latach. Co sprzedawać, jak sprzedawać i co prywatyzacja oznacza dla pracowników i zakładów? Czy związki zawodowe i organizacje pracodawców zaakceptują rządowe plany?

więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zaawansowanych technik negocjacyjnych

12-08-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przyjęcie zlecenia polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnych warsztatów szkoleniowych pt.

więcej

Rozstrygnięto konkurs "Dobre praktyki EFS 2010"

10-08-2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło listę laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS".

Na konkurs nadesłano 360 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach:

więcej

Ruszył konkurs „gadżet EFS”

06-08-2010

Krajowy Ośrodek EFS, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłosił konkurs na przygotowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od 1 sierpnia do 30 września 2010 roku.

więcej

Nowe wydawnictwa z serii Biblioteka Dialogu Społecznego

05-08-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego informuje, że w najbliższych dniach, w ramach publikacji Biblioteki Dialogu Społecznego, zostanie wydany Informator - Trójstronne Zespoły Branżowe 2004 - 2009.

więcej

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych

30-07-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu „Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskieg

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

29-07-2010

Informacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r. oraz koncepcji ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego w dn. 29.07.2010 r.

29-07-2010

W dniu 29 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC, Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Przewodniczący Zespołu.

więcej

Modyfikacja planu działania na 2010 rok w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29-07-2010

Działając na podstawie zapisów uchwały nr 58 Komitetu Monitorującego Kapitał Ludzki(KM PO KL) z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Planach działania na 2010 r. w ramach komponentu centralnego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 30 czerwca br.

więcej

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

28-07-2010

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

więcej
1    86  87  88  89  90  91  92  93  94    101
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: