Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

26-04-2018

Polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24U poświęcone było posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

25-04-2018

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”. W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”. 

więcej

Spotkanie z mediatorami z listy ministra właściwego do spraw pracy

25-04-2018

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie z mediatorami z listy ministra pracy. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

18-04-2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. 

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

17-04-2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych w dniu 11.04.2018 r.

13-04-2018

Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

13-04-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

12-04-2018

Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz informacja po spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez ministerstwo zdrowia w powyższej sprawie była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

11-04-2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

10-04-2018

Informacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o stanie prac nad nowym Prawem zamówień publicznych, a także dyskusja strony społecznej 

więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    101
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: