Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Nowe wydawnictwa z serii Biblioteka Dialogu Społecznego

05-08-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego informuje, że w najbliższych dniach, w ramach publikacji Biblioteki Dialogu Społecznego, zostanie wydany Informator - Trójstronne Zespoły Branżowe 2004 - 2009.

więcej

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych

30-07-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu „Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskieg

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

29-07-2010

Informacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r. oraz koncepcji ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego w dn. 29.07.2010 r.

29-07-2010

W dniu 29 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC, Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Przewodniczący Zespołu.

więcej

Modyfikacja planu działania na 2010 rok w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29-07-2010

Działając na podstawie zapisów uchwały nr 58 Komitetu Monitorującego Kapitał Ludzki(KM PO KL) z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Planach działania na 2010 r. w ramach komponentu centralnego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 30 czerwca br.

więcej

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

28-07-2010

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

26-07-2010

Najbliższe posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r., o godz. 11.30 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie.

Bezpośrednio przed posiedzeniem plenarnym odbędzie się Prezydium TK. Planowany początek godz. 10.00.

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. emerytur pomostowych

21-07-2010

W dniu 21 lipca 2010 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. emerytur pomostowych. Spotkanie otworzył Pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych, w którego ramach będzie działał Podzespół.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

21-07-2010

W dniu 20.07.2010 r. odbyło się, w Ministerstwie Infrastruktury, posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa. Przewodniczył Pan Juliusz Engelhardt, Podsekretarz Stanu, Współprzewodniczący Zespołu.

Spotkanie było kontynuacją posiedzenia w dniu 15 czerwca br., podczas którego omówiono stan przygotowań, poszczególnych spółek grupy PKP, do prywatyzacji.

więcej
1    83  84  85  86  87  88  89  90  91    97
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: