Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

"Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty"

09-01-2018

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prezentuje publikację „Międzynarodowa Organizacja Pracy. Konstytucja i inne dokumenty.”

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

08-01-2018

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

22-12-2017

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

21-12-2017

Informacja na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny oraz ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka) była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

20-12-2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. 

więcej

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

19-12-2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Bartosz Kownacki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Współprzewodniczący Zespołu.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

18-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyło się specjalne wyjazdowe posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

więcej

Szkolenie dla mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy

13-12-2017

W dniach 11-12 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

13-12-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 149) tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym był przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

13-12-2017

Dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” był przedmiotem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych

więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    96
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: