Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

12-10-2017

W dniu 9 października 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które prowadził Pan Roman Rutkowski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. 

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

12-10-2017

Z udziałem Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów, Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pana Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia oraz Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS w dniu 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego  tematem była dyskusja dotycząca ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

09-10-2017

W dniu 9 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

06-10-2017

W dniu 5 października 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej pod przewodnictwem p. Zbigniewa Janowskiego Współprzewodniczącego ze strony związkowej. W posiedzeniu wziął udział p. Tomasz Żuchowski, Podsekretarza Stanu w MIiB,  Współprzewodniczący ze strony rządowej.

więcej

Komunikat w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

05-10-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć i wstępować do organizacji związkowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych nie mogą korzystać np. osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

27-09-2017

W dniu 26 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych z udziałem Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych

25-09-2017

W dniu 25 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

25-09-2017

W dniu 21 września 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne  posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem p. Stefana Malczewskiego, współprzewodniczącego ze strony pracodawców.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

25-09-2017

Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wiceministra Stanisława Szweda 22 września 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

22-09-2017

W dniu 21 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się szóste posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego. 

więcej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    90
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-02-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: