Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

20-12-2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. 

więcej

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

19-12-2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Bartosz Kownacki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Współprzewodniczący Zespołu.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

18-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyło się specjalne wyjazdowe posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

więcej

Szkolenie dla mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy

13-12-2017

W dniach 11-12 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

13-12-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 149) tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym był przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

13-12-2017

Dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” był przedmiotem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

13-12-2017

W dniu 12 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

13-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

13-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne  posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem Pana Roberta Siarnowskiego, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

więcej

Szkolenie dla sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

08-12-2017

Proponowane zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – informacja i dyskusja oraz redagowanie korespondencji urzędowej, komunikatów medialnych, stron internetowych to temat szkolenia dla sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS).

 

więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    93
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: