Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

15-11-2018

W dniu 13 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. 

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

15-11-2018

13 listopada 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak, Przewodniczący Podzespołu.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. prawa pracy

14-11-2018

Dyskusja nad propozycjami zmian w systemie rozwiązywania sporów zbiorowych była głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. prawa pracy, które odbyło się 13 listopada 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

13-11-2018

W dniu 8 listopada 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Mirosław Piórek, Współprzewodniczący ze strony związkowej.

więcej

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

13-11-2018

W dniu 8 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczyła Pani Dobrawa Biadun – Przewodnicząca Zespołu. Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pana Marka Chodkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Huberta Nowaka p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a także dyrektora Departamentu Prawnego UZP. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskich Kolei Państwowych S.A., Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Urzędu Statystycznego, GDDKiA.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

02-11-2018

W dniu 29 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. 

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

24-10-2018

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących były głównymi tematami posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

23-10-2018

22 października  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

23-10-2018

W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

22-10-2018

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych z udziałem przedstawicieli MRPiPS i MSZ.

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    103
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: