Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

24-09-2018

19 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

21-09-2018

Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconemu projektowi ustawy budżetowej na 2019 r. oraz „Działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”. 

więcej

Zapytanie ofertowe

20-09-2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - adresowanego do mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy prowadzących postępowania mediacyjne w sporach zbiorowych, których przedmiotem mogą być między innymi warunki pracy i płace.

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

18-09-2018

Dnia 13 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, które prowadził Pan Tomasz Ludwiński – Przewodniczący Podzespołu. 

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

14-09-2018

13 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Stronę rządową reprezentował Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

14-09-2018

12 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie WRDS województwa pomorskiego z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej

11-09-2018

Minister Elżbieta Rafalska była z wizytą w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Minister Elżbieta Rafalska gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

10-09-2018

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 7 września br. była gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

06-09-2018

Dnia 4 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia, które prowadził Pan Lubomir Jurczak – przewodniczący Podzespołu.

więcej

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

05-09-2018

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r. był głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 4 września 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    99
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 14-11-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: