Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

„TOGether at Work"

14-11-2019

Federacja Związków Zawodowych IndustriAll Europe zainicjowała kampanię „TOGether at Work", której głównym celem jest popularyzacja układów zbiorowych oraz wskazywanie ich zalet dla pracowników oraz dla pracodawców. Akcja ma na celu promowanie idei zawierania układów zbiorowych pracy.

więcej

O kształtowaniu wysokości wynagrodzeń nauczycieli na zespole ds. usług publicznych

30-10-2019

Kształtowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie roku 2020 było przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

INFORMACJA O KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

28-10-2019

Przedmiot konsultacji:

Projekt zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025.

Data rozpoczęcia konsultacji: 28 października  2019 r.

Data zakończenia konsultacji: 12 listopada  2019 r.

 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

23-10-2019

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. 

więcej

Spotkanie dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

21-10-2019

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji, w dniach 17-18 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkaniu dla mediatorów z listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

15-10-2019

Ocena sytuacji przemysłu hutniczego była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

14-10-2019

9 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

więcej

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS

14-10-2019

8 października 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych

03-10-2019

Dyskusja na temat dokumentu dotyczącego stanu realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy innych resortów i informacja na temat obrad 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie to główne punkty porządku spotkania Zespołu ds. międzynarodowych, które odbyło się 3 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.

03-10-2019

23 września 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Podzespołu  Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej pod przewodnictwem p. Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  współprzewodniczącego ze strony rządowej. W spotkaniu uczestniczył również p. Kazimierz Kuberski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    112
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: