Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

25-09-2018

Założenia do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej – projektu ustawy o centrach usług społecznych były głównym przedmiotem dyskusji Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 17 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NFZ.
Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zaprezentował główne założenia prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej – projektu ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS). Poinformował, że dokument opracowany został przez sekcję Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Celem CUS jest koordynacja i integracja na poziomie lokalnym usług społecznych. Projekt zakłada, że Centra Usług Społecznych (CUS) będą tworzone przez zainteresowane samorządy gminne zgodnie z dwoma ścieżkami: przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w CUS – wówczas CUS będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania OPS, albo utworzenie, na podstawie porozumienia odpowiednich władz samorządowych, CUS dla dwóch lub większej liczby sąsiadujących ze sobą gmin – wówczas CUS będzie funkcjonowało obok gminnych OPS, współpracując z nimi.
Powyższa inicjatywa została przygotowana  w porozumieniu z MRPiPS.

Ustalono powrót do dyskusji po przekazaniu do konsultacji projektu ustawy.

W dalszej spotkania przedstawiono wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczący „Lecznictwa uzdrowiskowego dzieci”. Zwrócono uwagę na spadającą od lat rangę tej formy lecznictwa oraz niewykorzystanie zasobów jakie oferują polskie uzdrowiska. Poruszono m.in. kwestie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci przez NFZ, sytuacji szkól funkcjonujących przy uzdrowiskach i sanatoriach dziecięcych oraz roli lekarzy kierujących na leczenie uzdrowiskowe.
Uzgodniono skierowanie pism do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego dzieci.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na dzień 24 października br.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: