Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

14-09-2018

12 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

W trakcie posiedzenia Pan Minister Zieleniecki zaprezentował najważniejsze skutki wynikające z uchwalonej 16 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą, którą wprowadziła rzeczona nowelizacja jest obniżenie powszechnego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. (podobnie jak to było przed 2013 r.) ponownie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podczas dyskusji nad wypracowaniem rekomendacji w zakresie Przeglądu systemu emerytalnego strona pracowników i pracodawców Zespołu poruszyła następujące zagadnienia: 1) konieczność uporządkowania kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym (rezygnacja z hierarchizacji różnych tytułów podlegania obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych; celowość dalszego utrzymywania wyłączeń z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych); 2) wysokość podstawy wymiaru składki i występujący obecnie szereg wyłączeń; 3) wysokość minimalnej emerytury: godziwy poziom przy jednoczesnej adekwatności do wpłaconych składek; 4) kwestia prawa do emerytury a staż pracy; 5) mechanizm waloryzacji.

W drugiej części spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przygotowany przez OPZZ. Zaproponowano w nim m.in. zmiany mające na celu zniesienie czasowego charakteru świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa oraz umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy właściwe realizowanie kompetencji nadzorczych w zakresie umieszczania pracowników w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. W czasie debaty poszczególne strony Zespołu zgłosiły uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-07-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: