Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Źródło:Wielkopolski Urząd...

Źródło:Wielkopolski Urząd...

Minister Elżbieta Rafalska gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

10-09-2018

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 7 września br. była gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz  omówiła  skutki przywrócenia wieku emerytalnego.
Zdaniem minister rodziny reforma emerytalna została dobrze przygotowana – Zrealizowanie pomysłu powołania doradcy emerytalnego, udzielającego porad, przybliżyło Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obywateli – oceniła.
Z danych ZUS wynika, że do 29 grudnia 2017 r. przyznano 317,5 tys. nowych emerytur. Na skorzystanie z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym decydują się głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. W strukturze zarejestrowanych dotąd wszystkich wniosków o emeryturę odsetek osób nieaktywnych zawodowo to ok. 58% - podkreśliła minister Rafalska.
Odniosła się także do prowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programów skierowanych na aktywizację seniorów. Zdaniem minister, polityka senioralna wspiera działania własne samorządów. Przykładem tego typu działań może być program Senior+.. Bardzo dobrze ocenianym jest też, adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). W jego ramach realizowane są projekty mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym.
W ramach prowadzonego dialogu, uczestnicy spotkania podkreślali konieczność dalszej aktywizacji seniorów na rynku pracy oraz zmiany w sposobie realizacji zadań prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Źródło: MRPiPS

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: