Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

31-07-2018

W dniu 30 lipca 2018 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.  Spotkanie prowadził współprzewodniczący Zespołu p. Henryk Piątkowski reprezentujący stronę pracowników.

Omówiono projekt Ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt dotyczy wszystkich marynarzy zatrudnionych na statkach morskich. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich, mogą płacić podatnicy osiągający przychody z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, wykonywanej  łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym. Weryfikacją czasu pracy będą  zajmowały się urzędy morskie.

Następnie strona pracowników zgłosiła szereg uwag do obecnego procesu szkolenia zawodowego marynarzy, poziomu oferowanej edukacji w tym realizacji programów szkoleniowych W związku z tym wystąpiła z wnioskiem do strony rządowej o przeprowadzenie analizy dotychczasowych szkoleń.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: