Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

06-07-2018

W dniu 6 lipca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotra Nowaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dyskusja dotyczyła wypracowania - po zgłoszonych uwagach - treści stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych. Ostatecznie przegłosowano jego przyjęcie i strona pracowników oraz strona pracodawców Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych przedstawiła wspólne stanowisko. W stanowisku oceniono pozytywnie projekt wprowadzenia w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych, który może przyczynić się do osiągnięcia efektów ogólnogospodarczych przekładających się na sytuację pracodawców i pracowników. Wyznacznikiem sukcesu bądź niepowodzenia projektowanej reformy będzie wskaźnik uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych.

W dalszej części spotkania ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 10 września br., zapoczątkuje dyskusję nad przygotowaniem rządowego raportu z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: