Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

06-07-2018

5 lipca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W trakcie posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na 2019 r. Przyjęto w nim następujące założenia makroekonomiczne: dynamika realna PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.; przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1 proc. Rząd założył także, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 10 mln 709 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 proc.; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 559 tys. etatów. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść 100,0 proc. w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem.

W drugiej części spotkania Minister Bojanowska przedstawiła Informację dotycząca minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. ma wynieść 2220 zł. To o 5,7 proc. i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnych 2100 do 2220 złotych wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 do 14,50 zł. Co istotne, w relacji do prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,6%.

Stronom Zespołu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 r., stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019 oraz wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2019.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: