Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

12-06-2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Współprzewodniczący ze strony rządowej.

 

W toku dyskusji omówiono stan zaawansowania prac nad powstaniem Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych w związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ponieważ sam fakt powstania Ośrodka Szkoleniowego nie  budzi kontrowersji, p. M. Wild zaproponował, aby do Sekretariatu Zespołu na piśmie zgłaszać swoje uwagi opinie odnośnie ww. tematu.  Ponadto w dalszym ciągu będzie dyskusja dot. powstania Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych na posiedzeniach Zespołu.

Następnie kontynuowano temat, dotyczący uregulowania statusu prawnego lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych. Ponieważ w wyniku dyskusji partnerów społecznych, nastąpiła rozbieżność w kontekście funkcjonowania lotniskowej straży pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej , p. M. Wild poprosił, aby strona społeczna do Sekretariatu Zespołu, przysłała na piśmie swoje stanowiska wraz z uzasadnieniem.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: