Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

26-04-2018

W dniu 24 kwietnia  2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzeniu przewodniczył p. Robert Siarnowski, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

W toku dyskusji omówiono stan zaawansowania prac nad powstaniem Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych w związku z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ośrodek Szkolenia powstaje z inicjatywy strony związkowej i pracodawcy Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Jednym z komponentów ośrodka będzie poligon, gdzie na symulatorze samolotu będą prowadzone szkolenia. W tym celu powołano również specjalny zespół ds. poligonu i utworzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych, w skład którego wchodzą pracodawcy i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Służb Lotniskowych. Ustalono porządek następnego spotkania Zespołu. Za najważniejsze do omówienia tematy uznano samozatrudnienie w sektorze lotnictwa oraz kwestie bezpieczeństwa na lotnisku w kontekście funkcjonowania lotniskowej straży pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej.  Ponadto kontynuowana będzie dyskusja dot. powstania Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych. Zespól wybrał współprzewodniczącego ze strony rządowej, którym został Pan Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: