Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Spotkanie z mediatorami z listy ministra właściwego do spraw pracy

25-04-2018

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się spotkanie z mediatorami z listy ministra pracy. W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania mediatorom przedstawiona została informacja o  przebiegu i wynikach pracKomisji Kodyfikacyjnej Prawa  Pracy w obszarze zbiorowego prawa pracy, w szczególności rozwiązywania sporów zbiorowych, którą zaprezentował Prof. UW Jacek Męcina.

Mediatorzy, podobnie jak w trakcie wcześniej organizowanych spotkań, przedstawili swoją opinię na temat oczekiwanych zmian legislacyjnych w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych pracy.

Pan Minister Szwed podziękował mediatorom za ich trud i zaangażowanie w prowadzone postępowania mediacyjne. Zaznaczył, że jest to praca, która wymaga dużych kompetencji, których mediatorom z listy MRPiPS nie brakuje. Zapowiedział podjęcie kompleksowych zmian w systemie rozwiązywania sporów zbiorowych, które to zmiany będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wymiany informacji o bieżących sprawach środowiska mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy oraz wskazania obszarów doprzeprowadzeni projektów szkoleniowych mających na celu zwiększenie kwalifikacji i umiejętności mediatorów w prowadzeniu mediacji, a przez to – zwiększenie ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: