Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

07-03-2018

Projekt Strategii ,,5G dla Polski” oraz dyskusja nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym były tematami posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się 5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, jak również przedstawiciele resortu przedsiębiorczości i technologii.

Pan Minister Marek Zagórski omówił najważniejsze założenia projektu Strategii ,,5G dla Polski”. 5G to nowy standard telefonii bezprzewodowej, który umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 20 Gb/s oraz skrócenie opóźnienia w ich przekazywaniu. Dodatkowo sieć 5G jest odporna na spadki wydajności związane z dużą liczbą użytkowników korzystających z niej w tym samym czasie. Do 2020 r. państwa Unii Europejskiej mają zainwestować ok. 56,6 mld euro w budowę sieci 5G, co już w 2025 r. ma doprowadzić do zwiększenia przychodów w głównych sektorach gospodarki (głównie w obrębie motoryzacji, zdrowia, transportu i użyteczności publicznej) o ok. 113,1 mld euro. Według szacunków Komisji Europejskiej wdrożenie standardu 5G do 2025 r. przyczyni się do powstania 2,4 mln nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej, z czego ponad 500 tys. ma powstać w Polsce. Jak można przeczytać w Strategii, dzięki technologii 5G możliwe będzie korzystanie w czasie rzeczywistym z interaktywnych e-usług administracji publicznej, zaawansowanych metod diagnostyki e-zdrowia, a także uczestniczenie w masowych wydarzeniach kulturalnych za pośrednictwem mediów cyfrowych. Planuje się, że ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w połowie 2018 r. Ma ona uwzględniać część propozycji zgłoszonych podczas konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy stroną rządową i przedstawicielami partnerów społecznych, której celem była ocena założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Przewiduje ona m.in.: zwiększenie liczby podatników CIT, którzy skorzystają z możliwości płacenia tego podatku według 15-proc. stawki (rozszerzenie definicji tzw. ,,małego podatnika”); uznanie wynagrodzenia małżonka za koszt podatkowy; możliwość zmniejszenia przez wierzycieli podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dług nie zostanie zapłacony w ciągu 120 dni od dnia, w którym minął termin płatności; ograniczenie konieczności powtarzania okresowych szkoleń z BHP. Strona społeczna została również poproszona o wyrażenie opinii w kwestii pomysłu zniesienia opłaty targowej. W trakcie debaty uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje uwagi wobec powyższych propozycji. Postanowiono również, że na ich podstawie przygotowany zostanie projekt stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie omawianego projektu ustawy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: