Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

08-02-2018

W dniu 5 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Departamentów: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PARP, eksperci, beneficjenci i reprezentanci instytucji regionalnych.

Posiedzenie było w całości poświęcone kwestii naliczania podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej perspektywie finansowej.

Przedstawiono trzy prezentacje:

  • wprowadzającą pn. „VAT w projektach partnerów społecznych; dyskusja dotycząca stanu faktycznego oraz konsekwencji dla wydatkowania środków z funduszy UE”,
  • pn. „Rada Podatkowa. Podatki w biznesie”,
  • ukazującą studium przypadku – na przykładzie struktury budżetu potencjalnego beneficjenta realizującego projekt w ramach działania 2.2. w okresie 2018–2019.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele strony rządowej udzielili wyjaśnień udzielili wyjaśnień w sprawie wątpliwości, które partnerzy społeczni zasygnalizowali w związku z prezentacjami, oraz odpowiedzieli na pytania zadane przez beneficjentów.

Przedstawiciel resortu finansów poinformował o opracowaniu przez MF – we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – objaśnień podatkowych. Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej MF.

Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-02-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: