Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

07-02-2018

Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów było głównym tematem posiedzenia Zespołu RDS ds. prawa pracy, które odbyło się w dniu 7 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Pani Danuta Koradecka - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Pan Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Projekt rozporządzenia, przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, był już przedmiotem prac ekspertów. Prace dotyczyły między innymi doprecyzowania przepisów w przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względów organizacyjnych a także zapewnienia posiłków w zależności od wydatku energetycznego organizmu oraz temperatury powietrza. Po ostatecznym uzgodnieniu, projekt będzie rekomendowany przez Zespół do dalszych prac legislacyjnych.

W dalszej części spotkania dyskutowano w sprawie reprezentacji pracowników tymczasowych. Przedstawiono również informację dotyczącą stanu prac nad tematem pracowników młodocianych oraz propozycje poszczególnych organizacji do harmonogramu prac Zespołu na rok 2018.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-02-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: