Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego

05-02-2018

Z udziałem Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się w dniu 1 lutego 2018  roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania Pani Minister Elżbieta Rafalska omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała członków Kujawsko-Pomorskiej WRDS z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę świadczeń emerytalnychsą zabezpieczone.  Zaznaczyła, że liczba osób, która skorzystała z reformy emerytalnej jest mniejsza niż zakładano.

W dalszej części spotkania Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Prezydent RP – Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego. Zwróciła uwagę, że projektowana nowelizacja zakłada wzrost środków na wojewódzkie rady dialogu społecznego.

Źródło: https://kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/kujawsko-pomorska-wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego/32024-i-plenarne-posiedzenie-kujawsko-pomorskiej-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-2018-r

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: