Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

20-12-2017

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Andrzej J. Piotrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii.

W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego oraz usług świadczonych nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji.

Następnie dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym. Zostanie przygotowane stanowisko partnerów społecznych popierające regulacje płatności bezgotówkowych.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na styczeń 2018, kiedy to odbędzie się dyskusja m.in. w kwestii projektu ustawy o organizacji zadań na rzecz obronności kraju realizowanych przez przedsiębiorców.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: