Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

13-11-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 50 uczestników organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS szkolenia, które odbędzie się w dniach 11-12.12.2017 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Planowana liczba osób objętych usługą – do 50 osób

Termin wykonania usługi: 11-12.XII.2017 r.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca usługę cateringową wykona według Harmonogramu określonego przez Zamawiającego:

11.12.2017 r.

9:00 – 9:30 – śniadanie – 15 osób – w formie bufetu szwedzkiego (wędliny, sery żółte i biały, warzywa, pieczywo mieszane, masło, dżem, płatki śniadaniowe, herbata (wybór), kawa, mleko, cukier, jogurt) z przynajmniej jednym ciepłym daniem

11.00 – przerwa kawowa na sali szkoleniowej – 50 osób – kawa, herbata (wybór), mleko, cukier. woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciasteczka drobne deserowe lub ciasto własnego wypieku

13:30 – 14.00 – obiad – 50 osób – zupa (1 rodzaj), 1 danie mięsne, 1 danie jarskie, 1 danie rybne, kompot/sok, woda, deser

15.15 – przerwa kawowa na sali szkoleniowej – uzupełnienie

18:00 – kolacja – 50 osób – w formie bufetu szwedzkiego (wędliny, sery żółte i biały, warzywa, sałatki, pieczywo mieszane, masło, dżem, herbata (wybór), kawa, cukier, mleko) z przynajmniej jednym ciepłym daniem

12.12.2017 r.

8:00 – 8:30 śniadanie – 30 osób - w formie bufetu szwedzkiego (wędliny, sery żółte i biały, warzywa, pieczywo mieszane, masło, dżem, płatki śniadaniowe, herbata (wybór), kawa, mleko, cukier, jogurt, z przynajmniej jednym ciepłym daniem

9:00 - przerwa kawowa na sali szkoleniowej – 50 osób – kawa, herbata (wybór), mleko, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciasteczka drobne deserowe lub ciasto własnego wypieku

13:00 – obiad – 50 osób – zupa (1 rodzaj), 1 danie mięsne, danie jarskie, 1 danie rybne, kompot/sok, woda, deser

Ponadto usługa obejmować będzie również: 

  • nakrycie i dekorację stołów, 
  • zastawę stołową, 
  • obsługę kelnerską, 
  • transport własny, 
  • uprzątnięcie sprzętu cateringowego po serwowanym posiłku.

IV. Informacje ogólne

  1.  Zamówienie za usługę cateringową w trakcie przedmiotowego szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 30.000 EURO (zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych do ww. zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy.
  3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

V. Kryteria oceny przedstawionej oferty:

A) cena (A)

waga kryterium – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,

2. odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, oraz

3. negocjacji warunków po wyborze oferty,

4. odstąpienia od niniejszego zamówienia bez podania przyczyny,

5. pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Ponadto informujemy, że zawieramy umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty, drogą elektroniczną –– na załączonym Formularzu ofertowym –– na adres: wioletta.ziegler@mrpips.gov.pl, barbara.waszkiewicz@mrpips.gov.pl, sylwia.krajewska@mrpips.gov.pl do dnia 17 listopada 2017 r., do godz. 20:00.

Jednocześnie prosimy o podawanie cen brutto i netto z uwzględnieniem obowiązku zastosowania właściwej stawki VAT. Stosownie bowiem do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (23%) obniża się do wysokości 8% m.in. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku do rozporządzenia Lista Towarów i Usług, dla Których Obniża Się Stawkę Podatku Do Wysokości 8% pozycja 7, III Usługi wymienia się Usługi związane z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zamawiający nie wnosi przedpłat.

do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: