Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

08-11-2017

W dniu 7 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tematem spotkania był poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych, którego założenia przedstawiła Pani Paulina Hennig-Kloska - Poseł na Sejm RP.  Projekt ustawy stanowi alternatywę do obywatelskiego projektu ustawy ograniczającego handel w niedzielę i gwarantuje dwie wolne niedziele w okresie 4 tygodni dla pracowników sektora handlowego. Partnerzy społeczni nie zajęli jednolitego stanowiska.

Dalsza dyskusja dotyczyła wzmocnienia roli arbitrażu społecznego i partnerzy społeczni zaproponowali zmianę zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w powyższej kwestii. Propozycja dotyczyła m.in., że pracodawca oraz związek zawodowy prowadzący spór zbiorowy mogą podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego przy Radzie Dialogu Społecznego lub przy właściwej miejscowo wojewódzkiej radzie dialogu społecznego.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 12 grudnia br.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 11-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: