Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Konferencja pt. „Siła Regionalnego dialogu społecznego”

27-10-2017

Wiceminister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stanisław Szwed w dniu 25 października br. otworzył konferencję organizowaną przez Radę Dialogu Społecznego pt. „Siła Regionalnego dialogu społecznego”, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Konferencja miała na celu promocję dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym. Rozmawiano na temat współpracy Rady Dialogu Społecznego z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego oraz skuteczności prowadzenia dialogu społecznego.

Wiceminister S. Szwed zabierając głos dostrzegł ogromną rolę WRDS. Podkreślił, że wiele rozwiązań na szczeblu lokalnym przyczynia się do zapobiegania konfliktom. Przekazał informację dotyczącą zwiększenia środków na działalność wojewódzkich rady dialogu społecznego. Podkreślił, że to resort pracy wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na funkcjonowanie WRDS w 2018 r., co zostało zrealizowane. Ponadto odnosząc się do kwestii  rotacyjności w przewodniczeniu WRDS uznał je za dobre rozwiązanie zapisane w ustawie o RDS.  

Następnie przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w panelu „Dobre praktyki regionalnego dialogu społecznego” przedstawili prezentacje z działalności wybranych WRDS.

W kolejnym panelu dyskusyjnym „Rozwój regionalnego dialogu społecznego w Polsce” rozmawiano o współpracy dialogu krajowego i regionalnego, wymianie doświadczeń oraz kwestii pobudzenia dialogu regionalnego w Polsce.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: