Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

09-10-2017

W dniu 9 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.

Na posiedzeniu została przedstawiona ekspertyza „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych”, przygotowana na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Zawiera ona następujące bloki tematyczne: bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce; promowanie MŚP w zamówieniach publicznych- przegląd praktyk oraz regulacji w innych krajach UE; udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach UE a ułatwienie dostępu do zamówień publicznych dla wykonawców krajowych oraz z sektora MŚP; stosowanie negocjacyjnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz dialogu technicznego w wybranych państwach UE – analiza porównawcza.

Uzgodniono, że partnerzy społeczni prześlą swoje uwagi do przedstawionego materiału.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odniósł się do przedstawionego projektu stanowiskaZespołu doraźnego ds. zamówień publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Kolejne posiedzenia zostały zaplanowane na dzień 25 i 26 października br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-08-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: