Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

25-07-2017

W dniu 24 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wziął Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Głównym tematem spotkania było omówienie postulatów środowiska ratowników medycznych. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek strony związkowej.

Przedstawiciel Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego poinformował o podpisanym w dniu 18 lipca br. porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. W porozumieniu tym postulowano m.in. wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników o 400 zł od lipca 2017 roku i o kolejne 400 zł od stycznia 2018 r. oraz uchwalenie tzw. małej noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do końca listopada tego roku. Ponadto w porozumieniu zawarto zapis powrotu do rozmów stron przed 1 lipca 2018 r.

Wiceminister P. Gruza poinformował, że środki na wynagrodzenia na 2017 r. są  zagwarantowane, natomiast odnosząc się do zapisów porozumienia  w kwestii zabezpieczenia środków na rok 2018, podkreślił, że obecnie trwają prace nad projektem budżetu i dopiero zostaną one wpisane i zabezpieczone.

Ustalono, że podzespół ds. ratownictwa medycznego działający w ramach Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia zajmie się monitorowaniem realizacji postulatów zawartych w porozumieniu a następnie przedstawi informację na forum podzespołu ds. ochrony zdrowia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: