Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

17-05-2017

W dniu 16 maja  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Tematyka posiedzenia obejmowała kontynuację dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.Projektowana ustawa ma na celu poprawę otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Ważnym aspektem zmian jest dostosowanie ustawy PPP do ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju odnieśli się do zgłoszonych przez stronę społeczną kwestii dotyczących m.in. podwójnego płacenia podatku VAT od części budowlanej; zapisu art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-06-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: