Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

17-05-2017

W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat zawieszenia przez Rząd Polski umowy zawartej w grudniu 2011 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską. Podstawą do rozmów były wnioski Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Pomorskiego skierowane do Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem WRDS bezwizowy ruch z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej ma duże znaczenie dla lokalnych społeczności. W związku z tym partnerzy społeczni przygotują stanowisko strony pracowników i strony pracodawców wspierające działania WRDS-ów oraz samorządów, które następnie zostanie rekomendowane Radzie Dialogu Społecznego.

Następnie zostały przekazane informacje z prac podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy w obszarze kształcenia zawodowego oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przez Podzespół zostały przygotowane Zalecenia partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy, które będą rekomendowane Radzie Dialogu Społecznego.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie propozycji dotyczącej możliwość podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o przyznaniu Skarbowi Państwa uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 24-05-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: