Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Konsultacja treści pytań kwestionariusza dotyczącego ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

31-07-2013

W wykonaniu ustaleń Zespołu ds. Programowania Prac Rządu podjętych dnia 22 maja 2013 r., dotyczących opracowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, prowadzone będą konsultacje z zainteresowanymi środowiskami.

W związku z powyższym Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego opracował projekt kwestionariusza (w załączeniu), umożliwiający wyrażenie opinii przez osoby zainteresowane regulacją zawodu psychologa. Przed wdrożeniem, jego zakres i treść zamierzamy skonsultować z przedstawicielami środowiska psychologów. Po ustaleniu treści pytań kwestionariusza, zostanie on zamieszczony na stronie internetowej, co umożliwi respondentom jego wypełnienie online.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 16 sierpnia 2013 r. do godziny 20.00 na adres mailowy: sekretariat.ddp@mpips.gov.pl

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: