Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

03-09-2021

2 września 2021 roku odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu wzięli udział: Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównej Inspekcji Pracy.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano na temat funkcjonowania telemedycyny w trakcie pandemii Covid-19. Ekspert Pracodawców RP przedstawił prezentację dotyczącą procedowanego obecnie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W prezentacji zawarł informacje dotyczące m.in. kluczowych aspektów standardu, obowiązku bezpośredniego kontaktu w odgórnie wyznaczonych sytuacjach, analizy problemu odgórnego ograniczenia telemedycyny, wykluczenia rozwiązań generujących korzyści dla pacjentów, odniesienia standardu do aktualnej wiedzy medycznej oraz propozycji działań środowiskowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności ma obowiązywać od 1 października 2021 r.

Kolejnym omawianym punktem była informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca przygotowania państwa do czwartej fali pandemii Covid-19. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował o zabezpieczeniu szpitali, planowanym zwiększeniu liczby punktów pobrań testów na Covid-19, uruchomieniu dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego oraz dostępnej obecnie bazie łóżkowej.

Dalsza dyskusja dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19 (zabezpieczenie w Środki Ochrony Indywidualnej – kombinezony, rękawice, maski, określenie czasu użytkowania, badania medycyny pracy oraz kwalifikacja warunków pracy). Zdecydowano o powołaniu Zespołu przy Ministrze Zdrowia, który będzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19, w tym zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej – kombinezony, rękawice, maski, określenie czasu użytkowania, badania medycyny pracy oraz kwalifikacja warunków pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: