Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

19-02-2021

17 lutego 2021 roku – w formie hybrydowej – odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, któremu przewodniczył Pan Wojciech Ilnicki, Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych. Stronę rządową reprezentowali: Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Pan Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych przedstawił prezentację pt. Informacja na temat zaawansowania i dalszych kroków programu wydzielenia aktywów węglowych. W prezentacji omówiono postulaty strony społecznej podzielone na obszary: aspekty organizacyjne, sprawy pracownicze, uwarunkowania rynkowe i regulacyjne, relacje biznesowe oraz wsparcie inwestycji.

Kolejnym punktem obrad była informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na złoże Złoczew oraz uzyskaniem koncesji na przedłużenie i rozpoczęcie eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów po 2026 roku.

Dalsza dyskusja dotyczyła objęcia prawem do emerytury górniczej i emerytury pomostowej pracowników całej branży węgla brunatnego oraz informacji z prac Zespołu roboczego ds. ustalania prawa do emerytury górniczej dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego.

W dalszej części posiedzenia omówiono sytuację w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów, Oddział KWB Turów, Oddział Elektrownia Turów, oraz Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A. oraz PAK KWB Konin S.A. Przedstawiono także informację w zakresie praw pracowniczych i zwolnień grupowych w likwidowanej PAK KWB Adamów S.A.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: