Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

08-01-2021

Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wzięła udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które - w formie wideokonferencji -  odbyło się w dniu 7 stycznia 2021 r. Ponadto stronę rządową reprezentowali: Pani Małgorzata Jarosińka-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W pierwszej części posiedzenia szczegółowo przedstawiono Raport Polskiego Lobby Przemysłowego o rozwijającym się kryzysie globalno-finansowym. W perspektywie długofalowej, została nakreślona, diagnoza przyczyn i charakteru obecnego kryzysu, skutków pandemii oraz prognozy rozwoju kryzysu i sposobów jego przezwyciężenia w czterech obszarach: gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym.

Druga część spotkania została poświęcona wypracowaniu kluczowych tematów z obszaru „gospodarka” dla celów prowadzonych negocjacji w ramach projektowanej przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego „umowy społecznej”. Przedstawiciele poszczególnych organizacji przedstawili swoje propozycje a wśród tematów zgłoszono m.in. ochronę pracowników, prawo zamówień publicznych, politykę migracyjną i zatrudnienie cudzoziemców, nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwestia wyodrębnienia trzech obszarów do umowy społecznej będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu w dniu 13 stycznia br.

Następnie strona pracodawców oraz strona związków zawodowych Zespołu przyjęła stanowisko w sprawie  ustawy  o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt jest wdrożeniem Dyrektywy 2014/45/UE, w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. W stanowisku strona społeczna wnioskuje o wstrzymanie prac nad proponowaną ustawą w obecnym kształcie (projekt zawiera przepisy zmieniające zasady nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów) oraz zgłasza gotowość do dalszej dyskusji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: